Hyppää sisältöön
Media

Hallitus hioo sote-uudistuksen lakiluonnosten yksityiskohtia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2016 16.05
Tiedote 30

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus ovat parhaillaan tiiviissä valmisteluvaiheessa. Hallituksen reformiministerityöryhmä on sopimassa uudistuksen yksityiskohtaisemmasta sisällöstä.

Hallituksen reformiministerityöryhmässä on neuvoteltavana uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain, maakuntalain, uudistuksen toimeenpanon ja maakuntien rahoituslainsäädännön sisältö. Hallitus ei ole vielä sopinut näistä yksityiskohtaisemmista ratkaisuista.

Valmistelun perustana ovat hallituksen 7.11.2015 linjaukset. Tavoitteena on, että lakiluonnokset valmistuvat lausunnoille ja siten yksityiskohdiltaan julkisesti keskusteltavaksi huhtikuun loppuun mennessä.

Valmisteltavana olevat lait määrittelevät maakuntajaon, sote-palveluiden järjestämisvastuun ja maakuntien työnjaon sekä maakuntien yhteistyön perusteet.  Hallitus on samalla toteuttamassa erikoissairaanhoidon työnjaon ja päivystyksen sekä sairaalaverkon uudistusta. Siinä vaativimmat palvelut kootaan 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalayksiköihin, joista viisi on yliopistollisia sairaaloita. Uudistuksen edellyttämät maakuntien yhteistyövelvoitteet ja työnjako kirjataan myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ja maakuntalakiin.

Hallituksen 7.11.2015 linjaukset aluejaosta saivat lausuntokierroksella kritiikkiä maakuntien yhteistyövelvoitteiden epäselvyydestä. Lainvalmistelussa näitä on tarkoitus selventää ja samalla yhdistää ne sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista ja alueellista työnjakoa koskeviin säännöksiin.

Hallituksen linjasi marraskuussa, että maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta eli maakuntaa ja sote-palvelut järjestetään 15 alueen puitteissa. Valmistelussa on arvioitu erilaisia vaihtoehtoja, miten tämä linjaus käytännössä toteutetaan laissa ja miten se liittyy maakuntien työnjakoon. Osassa vaihtoehtoja on perustuslakiin liittyviä ongelmia. Osa vaihtoehdoista ei taas ole toiminnallisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaisia. Virkamiesvalmistelussa on tarpeen vielä arvioida, miten maakuntia koskevat yhteistyövelvoitteet voitaisiin säätää siten, että niissä otetaan huomioon yleisemmät työnjakoa ja sairaalaverkkoa koskevat ratkaisut.

Terveydenhuoltolaissa säädetään nykyisin vaativimman erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja siinä tehtävää yhteistyötä varten tarvittavasta viidestä erityisvastuualueesta (erva-alueet). Uuden lainsäädännön kirjoittamista varten on virkamiesvalmistelussa tarpeen arvioida näiden viiden alueen roolia.

Reformiministerityöryhmällä on yhteinen näkemys siitä, että hallituksen 7.11.2015 linjausten mukaiselle laajalle valinnanvapaudelle ja useiden erilaisten palvelutuottajien hyödyntämiselle on tarpeen luoda oikeudelliset edellytykset järjestämislaissa.

Ministerityöryhmässä ovat lisäksi linjattavana maakuntien rahoitusta koskevat ratkaisut sekä maakuntien tehtävät ja ensimmäisten maakuntavaltuustojen valintatapa. Ministerityöryhmä on jo sopinut, että vuoden 2017 kuntavaalit pidetään säännönmukaisesti huhtikuussa 2017.

Ratkaisujen yksityiskohtainen sisältö on näin vielä valmistelussa ja neuvoteltavana.

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, STM p. 0295 163012

alueuudistus.fi

alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Sivun alkuun