Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen vill att tobakslagen ska innehålla ett förbud mot tobaksrökning i bil när barn är med

Social- och hälsovårdsministeriet
7.4.2016 13.48
Pressmeddelande 43/2016

Regeringen kompletterar den proposition med förslag till ny tobakslag som lämnades till riksdagen i februari. Enligt propositionen ska tobaksrökning vara förbjudet i bilar, om ett barn under 15 år är med i bilen. Ett förbud mot tobaksrökning i bil skulle minska barns exponering för tobaksrök och de hälsoskador som den orsakar.

Rökförbudet ska dock inte gälla bostadsutrymmen i kommunikationsmedel, t.ex. i husbilar.

Förbudet ska övervakas av kommunen, som kan få kännedom om överträdelse av förbudet t.ex. via den kommunala barnskyddsmyndigheten. Även i övrigt stöder den kompletterande propositionen tobakslagens mål om främjande av rökfrihet i synnerhet bland unga. Enligt förslaget ska tobaksrökning i bil dock inte vara straffbart.

Att ett förbud mot tobaksrökning i bilar ska tas in i tobakslagen föreslogs senast 2009. Då ansåg riksdagens grundlagsutskott att förslaget inkräktade på den personliga frihet och det skydd för privatlivet och hemfriden som tryggas genom grundlagen. Senare har ett förbud mot tobaksrökning i bil när barn är närvarande föreslagits från flera håll. Enligt forskningsresultat skadar exponering för tobaksrök barns artärer och gör att de löper större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Tobaksrök i bilen gör att barn löper större risk att få symtom i luftvägarna, såsom astma, allergisk snuva och bronkit.
 
Den nya tobakslagen avses träda i kraft den 20 maj 2016, som är det datum då Finland i likhet med de övriga EU-länderna senast ska ha genomfört EU:s tobaksdirektiv. En del av de föreslagna lagändringarna baserar sig på Finlands egna bedömningar och lagstiftningsbehov.

Den nuvarande tobakslagen är från 1976, och den har ändrats tiotals gånger. Genom revideringen av tobakslagen strävar man efter att förebygga att människor börjar använda tobaksprodukter och blir nikotinberoende samt främja att människor slutar använda tobaksprodukter. Man vill också minska den exponering för tobaksrök som icke-rökare utsätts för.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343, [email protected]
Kari Paaso, direktör, tfn 0295 163 340, [email protected]

Sivun alkuun