Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvän menettelyn yksinkertaistamista

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.10.2020 13.39
Tiedote 222/2020

Esitettyjen lakimuutosten tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysvakuutusmaksujen perintään liittyvää menettelyä Työllisyysrahastossa ja selkeyttää perintää koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi tavoitteena on vähentää Työllisyysrahastossa tehtävää hallinnollista työtä ja rationalisoida rahaston toimintaa.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työttömyysvakuutusmaksu on mahdollista maksaa Työllisyysrahastolle kahdella erilaisella menettelytavalla, ennakkomaksumenettelyn tai jälkikäteen laskutettavan menettelyn, toteumamallin kautta. Toteumamalli otettiin käyttöön työttömyysvakuutusmaksujen perintää uudistettaessa tulorekisterin käyttöönoton johdosta vuonna 2019. 

Suurin osa Työllisyysrahaston asiakkaista käyttää ns. toteumamallia, ja ennakkomallin käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi.

Ehdotettavilla muutoksilla siirryttäisiin kahdesta vaihtoehtoisesta perintätavasta yhteen menettelyyn, jota kaikki työnantajat noudattaisivat. Ennakkomaksumenettely ehdotetaan poistettavaksi laista. Ennakkomenettelyn kautta maksetaan vain noin 0,35 prosenttia työttömyysvakuutusmaksuista ja sitä on käyttänyt vain noin yksi prosentti työnantajista.

Kahden erillisen maksujen perintätavan ylläpito lisää Työllisyysrahastossa tehtävää työtä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Ennakkomallista luopuminen myös helpottaisi rahaston järjestelmien ja prosessien suunnittelua. 

Koulutuskorvauksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pienimmän perittävän ja palautettavan maksun määrä olisi kymmenen euroa. Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteisia korjauksia.

Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. 029 5163180

Sivun alkuun