Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om tillämpning av EU:s lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och i lagen om Pensionsskyddscentralen

Social- och hälsovårdsministeriet
20.8.2020 13.28
Pressmeddelande

Målet är att precisera uppgifterna och befogenheterna gällande elektroniskt informationsutbyte för de ämbetsverk som genomför EU-lagstiftningen.

I propositionen föreslås också en precisering av Folkpensionsanstaltens uppgifter i rollen som kontaktpunkt för medlemsstaternas system för elektroniskt utbyte av information (EESSI) och i socialförsäkringsinstitutionernas uppgifter när de använder kontaktpunkten.

Syftet är att samtidigt uppdatera bestämmelserna om kontaktpunkten så att de motsvarar dataskyddsförordningen. Även kontaktpunktens funktioner och tjänster ses över. 

I propositionen föreslås att behandlingen av dispensärenden överförs från social- och hälsovårdsministeriet till Pensionsskyddscentralen, som redan i dagens läge huvudsakligen behandlar ansökningar om dispens. Målet är att säkerställa en enhetlig behandlingsprocess för dispensärenden i olika situationer och att sökande ska ha lika möjligheter att använda elektroniska tjänster.

Lagen ska enligt planen träda i kraft den 1 januari 2021.

Systemet för elektroniskt utbyte av information EESSI

EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information) underlättar utbytet av information inom EU mellan myndigheter som ansvarar för social trygghet. Med hjälp av systemet kan EU-ländernas myndigheter för social trygghet överföra information till varandra snabbt och tryggt.

I Finland är Folkpensionsanstalten EESSI-kontaktpunkt. Systemet införs gradvis i Finland under 2020.

Mer information: 

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3072, [email protected]

Sivun alkuun