Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan EU:n lainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.8.2020 13.28
Tiedote 189/2020

Tavoitteena on tarkentaa sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan EU:n lainsäädäntöä toimeenpanevien laitosten tehtäviä ja toimivaltuuksia sähköiseen tiedonvaihtoon liittyen.

Esityksessä ehdotetaan myös tarkennuksia Kelan tehtäviin sen toimiessa jäsenvaltioiden välisen sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän (EESSI) yhteyspisteen ylläpitäjänä sekä sosiaaliturvalaitosten tehtäviin niiden käyttäessä yhteyspistettä tiedonvaihdossa.

Tavoitteena on myös päivittää yhteyspistettä koskevat säännökset vastaamaan yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä sekä yhteyspisteen toimintoja ja sen yhteydessä olevia palveluja. 

Esityksessä ehdotetaan poikkeuslupa-asioiden käsittelyn siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöltä Eläketurvakeskukselle, joka käsittelee pääosin hakemukset jo nykyisellään. Tavoitteena on varmistaa poikkeuslupa-asioissa yhtenäinen käsittelyprosessi eri tilanteissa sekä hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet sähköiseen asiointiin.

Lait tulisivat voimaan 1.1.2021.

Sosiaaliturvan sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä EESSI

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) -järjestelmä sujuvoittaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä EU:n sisällä. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti.

Suomen EESSI-yhteyspisteestä vastaa Kela. EESSI-järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön Suomessa vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Henna Huhtamäki, p. 029 516 3072, [email protected]

Sivun alkuun