Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää potilasvakuutuksen korvausjärjestelmää palautettavaksi toissijaiseksi työeläkkeisiin nähden

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.10.2020 13.38
Tiedote 232/2020

Esityksessä ehdotetaan, että potilasvakuutuksen korvausjärjestelmä palautettaisiin korvauksen saajan näkökulmasta toissijaiseksi työeläkkeisiin nähden. Tavoitteena on parantaa potilasvahingon kärsineen asemaa korvausten hakemisessa ja maksatuksessa siten, että etuusjärjestelmä on nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi. Lakimuutoksella ei ole vaikutusta potilasvahingon kärsineen etuuksiin ja korvauksiin.

Ehdotetuilla lakimuutoksilla poistettaisiin potilasvakuutuksesta maksettavien ansionmenetyskorvausten ensisijaisuus suhteessa työeläkejärjestelmän perhe- ja vanhuuseläkkeisiin. Tämä tarkoittaa, että työeläkejärjestelmä maksaisi aina eläkkeen, ja potilasvahingon kärsineen tai edunsaajan toimeentulo muodostuisi ensisijaisesti työuran aikana karttuneesta vanhuuseläkkeestä tai perhe-eläkkeestä. Potilasvakuutuksesta korvattaisiin vain työeläkkeen yli menevä osuus.

Työeläkejärjestelmästä maksettavien työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien osalta potilasvakuutusjärjestelmän ensisijaisuus säilyisi. Ensisijaisuus toteutettaisiin kuitenkin rahoituksellisesti siten, että eläkelaitoksella olisi oikeus saada maksamansa työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusetuus takaisin Potilasvakuutuskeskukselta. Ehdotetut muutokset vähentäisivät korvausetuuksien yhteensovitustilanteita, mikä vähentäisi eri vakuutuslaitoksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja keventäisi järjestelmän kustannuksia. 

Lisäksi ehdotetuilla lakimuutoksilla kevennettäisiin potilasvakuutusjärjestelmälle aiheutuvaa taloudellista rasitetta. Potilasvakuutus rahoitetaan terveydenhoidon toimijoiden vakuutusmaksuilla, joita pääasiassa maksetaan sitä mukaa kun korvausmenoa syntyy. Potilasvakuutuksen toissijaisuus vanhuus- ja perhe-eläkkeiden osalta alentaa vuosittaista korvausmenoarviota n. 12 miljoonaa euroa, josta julkisten toimijoiden eli kuntien ja sairaanhoitopiirien osuus on 80 %. 

Ehdotus sisältää myös tarkennuksia vakuutuksen antamista koskevaan velvollisuuteen. Ehdotus turvaa vakuutuksenottajien asemaa ja antaa lainsäätäjälle mahdollisuuksia reagointiin, jos potilasvakuutusmarkkinassa tapahtuisi muutoksia. 

Samassa yhteydessä jatketaan vuodesta 2010 alkaen voimassa olleen ns. lepäämäänjättämislain (laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämisestä) voimassaoloaikaa vuoden 2022 loppuun asti. Voimassaoloaikaa on jatkettava, koska sosiaali- ja terveysministeriö on hallitusohjelman mukaisesti jatkanut kannustinloukkujen purkamista valmistelemalla osatyökyvyttömyyseläkkeiden ns. lineaarista mallia, ja mallia koskevien lakien tavoiteaikataulu voimaantulolle on vuoden 2023 alussa.

Hallituksen esitykseen sisältyy myös työtapaturma- ja ammattitautilain työansiokäsitettä koskevan säännöksen täsmentäminen niin, että työansiokäsitteen yhtenevyys työeläkelakien kanssa säilyy.

Lait tulisivat voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa, p. 029 516 3546

Sivun alkuun