Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus esittää kaupallisen rokotetutkimusyhtiön perustamista

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.11.2020 13.33
Tiedote 274/2020

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä. Myös Tampereen korkeakoulusäätiön rokotetutkimuskeskuksen on tarkoitus liittyä osaksi uutta rokotetutkimusyhtiötä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen riippumattomuutta rokotehankintoja koskevissa päätöksissä vahvistettaisiin siirtämällä laitoksen kaupallisiin rokotetutkimuksiin liittyvät toiminnot erilliseen osakeyhtiöön.

Hallituksen esityksen valmistelu perustuu oikeuskanslerin toukokuussa 2019 antamaan päätökseen, jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupalliset rokotetutkimuspalvelut ja rokotteiden hankinta tulisi selkeämmin erottaa toisistaan.

Yhtiön perustamisella olisi tarkoitus osaltaan taata ja vahvistaa suomalaista rokotetutkimusosaamista, jotta Suomeen ja maailmalle saadaan hyvin tutkittuja, vaikuttavia ja turvallisia rokotteita. Lisäksi tavoitteena on lisätä tutkimusinvestointeja Suomeen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisissa rokotetutkimustehtävissä oleva henkilöstö
siirtyisi tulevan osakeyhtiön palvelukseen. Perustettavaan yhtiöön siirrettävät kaupalliset rokotetutkimuspalvelut eivät sisältäisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lakisääteisiä tehtäviä. Esityksellä ei olisi myöskään henkilöstövaikutuksia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotehankinnoista ja rokoteohjelmasta vastaavalle terveysturvallisuusosastolle. 

Perustettava yhtiö olisi valtion erityistehtäväyhtiö ja sen omistajaohjauksesta vastaisi sosiaali- ja terveysministeriö. Valtio merkitsisi osakeyhtiötä perustettaessa enemmistön sen osakkeista. Vähemmistöosuuden osakekannasta merkitsisi Tampereen korkeakoulusäätiö, joka luovuttaisi yhtiöön Tampereen rokotetutkimuskeskuksen kliiniset rokotetutkimustoiminnot. 

Valtio varaisi yhtiön perustamista varten vuoden 2021 täydentävään talousarvioesitykseen 8 miljoonaa euroa, josta valtion sijoitus yhtiön vapaaseen omaan pääomaan olisi arviolta 7 miljoonaa euroa.

Kaupallisen rokotetutkimustoiminnan siirtyessä yhtiöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ulkopuolinen rahoitus vähenisi. Tästä aiheutuisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle noin 650 000 euron rahoitusvaje, jonka kattamista esitetään vuoden 2021 täydentävässä talousarvioesityksessä.

Osakeyhtiön perustamistoimiin ryhdyttäisiin heti ehdotetun lain vahvistamisen jälkeen. Osakeyhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa alkuvuoden 2021 aikana.

Esitys liittyy esitykseen vuoden 2021 täydentäväksi talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki tulisi voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja: 

hallitussihteeri Mari Laurén-Häussler, p 0295 163762 
erityisasiantuntija Niina Kiviaho, p. 0295 163 009

Korjaus tekstiin 12.11. klo 13.43: Hallituksen esityksen valmistelu perustuu oikeuskanslerin toukokuussa 2019 antamaan päätökseen, ei suositukseen, kuten tiedotteessa luki aikaisemmin.

Sivun alkuun