Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen kärkihankkeissa uudistetaan sote-palveluja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.9.2015 11.00
Tiedote 141/2015

Hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitetta viedään eteenpäin viiden ison kärkihankkeen avulla. Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän ja reformiministerityöryhmän ministerit kertoivat kärkihankkeiden etenemisestä torstaina 3. syyskuuta.

Paikalla olivat sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka.

Ministeri Mäntylä on hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmän puheenjohtaja. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankekokonaisuuden tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

Linkki lähetykseen: vn.fi/live

Sujuvuutta palveluihin

-Sote-palvelujen toimintamalleja nykyaikaistetaan, digitalisaatiota lisätään ja byrokratiaa vähennetään, lupasi ministeri Mäntylä.  Mäntylän mukaan myös asiakkaiden omatoimisuutta tuetaan ja käyttöön otetaan sähköisiä palveluja. Tällöin henkilöstö voi keskittyä työtehtäviin, jotka hyödyttävät eniten asiakkaiden hyvinvointia.

Hallituskaudella toteutetaan perustulokokeilu. Tarkoitus on arvioida, voidaanko perustulon avulla vähentää köyhyyttä, sosiaalietuuksiin liittyvää byrokratiaa ja kannustaa ihmisiä työntekoon. Lisäksi tehdään selvitys asumisperusteisesta sosiaaliturvajärjestelmästä. Osana selvitystä tarkastellaan maahanmuuton kustannuksia ja ulkomaille maksettavien etuuksien kohdentumista.   Tarkoitus on myös kokeilla palvelusetelin käytössä uutta toimintamallia, jolla selkiytetään yksityisen ja julkisen sektorin työnjakoa ja tiedonkulkua.

Mäntylän mukaan tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

-Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan laajentamalla työkykykoordinaattorien toiminta koko maahan. Kannustinloukkuja puretaan ja parannetaan pienten- ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä, ministeri Mäntylä sanoi.

Painopistettä varhaiseen tukeen ja yhteistyöhön

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kertoi, että hallitus uudistaa lapsi- ja perhepalvelut. - Painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja perheiden varhaiseen tukeen. Tavoitteena on vähentää lasten huostaanottoja ja laitoshoitoa, ministeri Rehula sanoi. - Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja on paljon, mutta niitä ei ole onnistuttu levittämään tarpeeksi.

Rakenteiden uudistaminen ulottuu myös ikäihmisten kotihoitoon.

- Jatkossa palveluja viedään yhä enemmän kotiin. Koti voi olla myös palvelukorttelissa tai muistikylässä, Rehula kuvasi. - Hallitus panostaa huomattavasti omais- ja perhehoitajien hyvinvointiin, jotta omaiset jaksavat paremmin ja omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittaminen helpottuu.

Rehulan vastuulla on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä eriarvoisuuden vähentämisen kärkihanke. Rehula painottaa, että arkiympäristöjä pitää uudistaa siten, että kaikki saavat lähiympäristössään ja työpaikoilla paremmat mahdollisuudet terveellisiin elämäntapoihin.  Ihmiset on otettava mukaan löytämään ratkaisuja. Järjestöt ovat keskeinen kumppani muutoksen tekemisessä.

- Edellytyksiä aktiiviseen arkeen rakennetaan yhdessä niin paikallisella kuin alueellisella yhteispelillä. Ministeriöiden rooli on luoda pysyviä tapoja tehdä poikkihallinnollista yhteistyötä, ministeri Rehula sanoi.

Sote-uudistus eduskuntaan vuoden kuluttua

Sote-uudistus on yksi hallituskauden tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Sen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hallita paremmin julkisen talouden kustannuksia. Onnistunut uudistus vähentää merkittävästi kestävyysvajetta.

Rehula vastaa reformiministerityöryhmässä sote-uudistuksesta. Hänen mukaansa sote-uudistuksen valmistelu etenee ripeällä tahdilla. Lokakuun aikana hallitus päättää itsehallintoalueiden määrästä. Itsehallintoalueet järjestävät tulevaisuudessa kaikki sote-palvelut. Vuoden loppuun mennessä saadaan linjaukset ICT:n  ja rakennusinvestointien ohjauksesta sekä itsehallintoalueilla järjestettävien vaalien periaatteista. Sote-järjestämislaki on tarkoitus saada voimaan heinäkuussa 2017, ja järjestämisvastuu siirtyy itsehallintoalueille vuoden 2019 alusta.

- Jotta järjestämislaki saadaan eduskuntaan ensi vuoden syksyllä, valmistelun on edettävä aikataulussa. Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä, vaikka ratkaistavia asioita on vielä paljon, Rehula totesi.

Lisätietoja:

ministeri Mäntylän erityisavustaja Tiina Ullvén-Putkonen p. 0295 163106
ministeri Rehulan erityisavustaja Eeva Salmenpohja, p. 050 5719 239
ministeri Rehulan erityisavustaja Hanna-Maija Kause (sote-uudistus), p. 0295 163109

Anu Vehviläinen Hanna Mäntylä Juha Rehula Lenita Toivakka alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun