Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Genomikeskuksen perustaminen etenee - työryhmän arviomuistio lausunnoille

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.12.2017 13.40
Tiedote 207/2017

Genomikeskuksen perustaminen Suomeen etenee. Genomikeskustyöryhmä on lähettänyt lausunnolle arviomuistion, jossa esitellään työryhmän keskeisiä ehdotuksia genomilaiksi ja keskuksen perustamiseksi. Lausuntoja toivotaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta, tutkimusyhteisöiltä, biopankeilta, yrityksiltä ja järjestöiltä 2.2.2018 mennessä.

Työryhmä esittää, että genomikeskus rakentuisi olemassa olevan osaamisen, asiantuntijuuden, aineistojen ja rakenteiden varaan. Sen viranomaistehtävänä olisi genomitietokannan luominen, ylläpito ja hallinnointi. Genomitietoa käsiteltäisiin ja säilytettäisiin tietoturvallisessa ympäristössä. Genomitietoa talletettaisiin genomitietokantaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteiden mukaisesti, jolloin tietoja voisi käyttää vain asetuksen mukaisen käsittelyperusteen nojalla eri käyttötarkoituksissa.

Genomikeskus edistäisi geneettisen tiedon hyödyntämistä terveydenhuollossa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa terveysalalla. Sen tehtävänä olisi myös parantaa ihmisten edellytyksiä hyödyntää geneettistä tietoa, aktivoida kansalaisvuoropuhelua sekä seurata genomitietoon liittyvää kansalaismielipidettä.

Genomitietokanta muodostuisi useasta osatietokannasta, joihin tiedon tuottajat tallentaisivat tuottamansa genomitietoa. Genomikeskuksesta tulisi uusi rekisterinpitäjä, mutta myös tiedon tuottajat pysyisivät edelleen tuottamansa genomitiedon hallinnoijina. Ne vastaisivat tiedon kuvaamisesta ja luovuttamisesta genomikeskukselle. Myös yksittäiset ihmiset voisivat tallentaa tietokantaan itse tilaamaansa genomitietoa ja asettaa ehtoja tiedon käsittelylle. Genomikeskus voisi käsitellä genomitietokannassa olevaa tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Genomikeskuksen tehtävänä olisi myös erityiseen asiantuntijuuteen nojaava ohjeistus ja arviointi. Se loisi menettelytavat eri käyttötarkoituksissa tuotetun genomitiedon soveltamisesta terveydenhuoltoon. Ohjeita tarvitaan esimerkiksi siihen, miten tutkijat ja biopankit välittävät tietoa terveydenhuoltoon, jos tutkimuksesta selviää asioita, jotka vaatisivat terveydenhuollon reagointia.

Genomikeskukseen tallennetun genomitiedon käsittely ei olisi sallittua lainvalvonnan, rikostutkinnan, vakuutustoiminnan, oikeuslääketieteen tai puhtaasti vanhemmuuden taikka sukulaisuuden määrittämisen tarkoituksiin.

Genomikeskuksen perustamisesta, tietokannasta ja genomitiedon käsittelystä säädettäisiin genomilaissa, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2018.  Lainvalmistelua ja ehdotusten täsmentämistä jatketaan keväällä lausuntojen pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus valmistella ja lähettää lausuntokierrokselle keväällä 2018.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jaakko Yrjö-Koskinen, p. 02951 63584, [email protected]
suunnittelija Petra Ruuska, p. 02951 63587, [email protected]
erityisasiantuntija Sandra Liede, p 02951 63633. (2.1.2018 alkaen), [email protected]

Sivun alkuun