Hyppää sisältöön
Media

Europeiskt yrkeskort för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2015 13.50
Pressmeddelande 172/2015

Regeringen föreslår att lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras. Ändringsförslagen hänför sig i huvudsak till genomförandet av ändringarna i direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Syftet med ändringarna är att göra systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer smidigare, underlätta rörligheten för yrkesutbildade personer i Europa, främja patientsäkerheten samt stärka patienternas och klienternas ställning inom hälso- och sjukvården.

Ett europeiskt yrkeskort är en av ändringarna som ändringen av yrkeskvalifikationsdirektivet medför. Kortet är ett elektroniskt bevis som underlättar erkännande av yrkeskvalifikationer i en annan EU- eller EES-stat. Sjukskötare, provisorer och fysioterapeuter som utbildats i Finland kan med hjälp av det i fortsättningen ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer i EU- och EES-stater.

Införandet av ett elektroniskt varningssystem främjar patientsäkerheten och ställningen och rätten till god vård för klienter inom hälso- och sjukvården. Medlemsstater får via varning genom ett system som kommissionen svarar för information om ifall yrkesutövningen för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården definitivt eller temporärt har begränsats eller förbjudits av nationella myndigheter eller domstolar.

Regeringen lämnade en proposition om saken till riksdagen torsdagen den 29 oktober. Lagen avses träda i kraft 1.1.2016.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Eila Mustonen, tfn 0295 163 460, [email protected]

Sivun alkuun