Hyppää sisältöön
Media

EU:n tasa-arvoministerit haluavat vahvistaa naisten taloudellista itsenäisyyttä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2022 13.57
Uutinen

EU-maiden tasa-arvoasioista vastaavat ministerit kokoontuivat keskustelemaan EU:n tasa-arvostrategian työelämäprioriteettien toteuttamisesta korkean tason konferenssiin maanantaina 31. tammikuuta. Suomea edusti pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Konferenssin teemana oli naisten taloudellinen itsenäisyys tasa-arvon edistäjänä. Keskusteluissa keskityttiin erityisesti sukupuolistereotypioiden purkamiseen, työelämän tasa-arvoon, työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen, digitaaliseen koulutukseen panostamiseen sekä naisten yrittäjyyteen. Ranskan koolle kutsuma konferenssi on osa Ranskan EU:n neuvoston puheenjohtajakautta.

Ministeri Blomqvist totesi naisten taloudellinen itsenäisyyden ja sen esteiden purkamisen olevan avainasemassa tasa-arvon saavuttamisessa kaikilla elämän aloilla: ”Meidän on tehostettava pyrkimyksiämme varmistaa naisten täysipainoinen ja tasa-arvoinen osallistuminen työelämään.” 

Blomqvist korosti keinoina muun muassa naisten ja miesten hoivavastuun tasa-arvoista jakautumista, työelämän sukupuolenmukaisen segregaation purkamista sekä sukupuolten palkkaeron poistamista: ”Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen eurooppalaisten yhteiskuntien jatkuva tasa-arvo-ongelma. Sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi tarvitaan konkreettisia toimia, kuten palkka-avoimuuden lisäämistä. Pidämme hyvänä neuvostossa saavutettua yhteisymmärrystä palkka-avoimuutta koskevasta direktiiviehdotuksesta”.

”Lisäksi on huomioitava, että työelämä muuttuu erityisesti digitalisaation myötä. Tämä asettaa uusia haasteita sukupuolten tasa-arvon edistämiselle. Meidän on analysoitava digitalisaation sukupuolivaikutuksia työelämässä ja sisällytettävä sukupuolinäkökulma digitaalisaatiopolitiikkaamme niin EU-tasolla kuin jäsenvaltioissakin”, ministeri totesi.

Videokonferenssina järjestettyyn konferenssiin osallistuivat myös tasa-arvokomissaari Helena Dalli ja Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGEn pääjohtaja Carlien Scheele.

Lisätiedot

ministerin erityisavustaja Anna Abrahamsson, p. 02951 50029, [email protected]
neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö, p. 02951 63205, [email protected]

Sivun alkuun