Hyppää sisältöön
Media

Etelä-Savo etsii kestäviä ratkaisuja omais- ja perhehoitoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2017 10.33
Tiedote
Perhekodissa puuhastellaan tuttuja askareita ja asuminen on kodinomaista. Leivontahetki Teija Viherpellon perhekodissa Ristiinassa. Kuva: Teija Viherpelto

Etelä-Savossa etsitään uusia, kestäviä ratkaisuja omais- ja perhehoidon järjestämiseen. Tähtäimessä ovat nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin järjestetyt ja kustannuksia hillitsevät palvelut.

"Meidän kohderyhmämme on selkeästi omais- ja perhehoitajat", tiivistää Etelä-Savon kärkihanketta luotsaava hankepäällikkö Jaana Koinsaari.

"Tällä hetkellä palvelut ovat hajallaan ja osin vaikeasti löydettävissä. Kun tämä hanke päättyy, meillä on toimiva, omaishoitajaa ja -hoidettavaa tukeva ja ensisijaisesti heidän tarpeensa huomioiva järjestelmä, joka on monistettavissa joka puolelle Suomea."

Yksi hankkeen päätavoitteista on luoda omais- ja perhehoidon osaamiskeskus, josta apua ja tukea tarvitseva omaishoitaja saa kaikki tarvitsemansa neuvot – riippumatta siitä, tuottaako palvelun ja tiedon julkinen, yksityinen vai kolmas sektori. Osaamiskeskus OSSI sijoittuu toimintaan soveltuviin tiloihin Mikkelissä, mutta siihen kuuluvat myös lähikunnissa perheiden kanssa toimivat työntekijät.

Hankepäällikkö Jaana Koinsaari (vas.) ja muutosagentti Irma Ahokas-Kukkonen
haluavat saada aikaan pysyviä muutoksia. Pyrkimys on tehdä asiat niin, että ne ovat arkea sitten, kun hanke päättyy.

"Haluamme luoda uuden mallin, jossa kokonaisuutta ja tuen tarvetta katsotaan aidosti omaishoitoperheen näkövinkkelistä. Toiminta on tähän asti ollut valitettavan paljon työntekijälähtöistä, ja sen me haluamme muuttaa."

"Tarkoitus on kulkea perheen rinnalla, pitää aktiivisesti yhteyttä ja ennakoida palveluja, joilla voidaan vähentää omaishoitajan uupumista tai varautua raskaamman hoidon tarpeeseen. Palvelun pitää olla tasalaatuista eikä se saa riippua työntekijästä tai asuinpaikasta", toteaa Koinsaari.

Perhehoito varteenotettava vaihtoehto

Erittäin tärkeänä tavoitteena Jaana Koinsaari pitää toimivan perhehoitojärjestelmän luomista vaihtoehdoksi ikäihmisille. Perhehoito on ollut jo pitkään arkea lastensuojelupuolella, mutta ikäihmisten perhehoitaja on vielä harvinaisuus. Siksi Etelä-Savossa aiotaan luoda puitteet perhehoitajien koulutukselle ja tukemiselle.

Perhehoidon ja tehostetun palveluasumisen suurin ero on yksikön koossa. Perhehoitaja hoitaa asiakkaita kotonaan.  Hoidettava voi olla kodissa joko pysyvästi tai omaishoitajan vapaapäivien ja lomien ajan. Yksi vaihtoehto on kiertävä perhehoitaja – toisin sanoen hoitaja, joka tulee hoidettavan kotiin sijaistamaan omaishoitajaa tämän vapaapäivinä.

Perhehoitajia voi jo nyt olla kahdenlaisia. Ilman sosiaali- ja terveysalan koulutusta kuka tahansa voi ryhtyä perhehoitajaksi omassa kodissaan, kunhan käy läpi asianmukaisen valmennuksen. Tällöin hoidettavia saa olla korkeintaan neljä. Ammattipätevöidyllä perhehoitajalla voi olla omassa kodissaan hoidettavia korkeintaan seitsemän, hoitajia pitää olla kaksi ja vähintään toisella pitää olla sosiaali- ja terveysalan peruskoulutus.

Piakkoin on alkamassa ensimmäinen ikäihmisten ammatillisen perhehoidon täydennyskoulutus, jonka järjestää Etelä-Savon ammattiopisto yhdessä Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy:n kanssa. 

HANKKEEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAJAT

Etelä-Savon hanke on jaettu neljään laajempaan kokonaisuuteen. Tärkein niistä on omais- ja perhehoitajia palvelevan osaamiskeskus OSSIn kehittäminen ja juurruttaminen. Toiseksi kehitetään jo olemassa olevia alueellisia toimintamalleja edelleen ja tehdään niistä käytäntöjä omais- ja perhehoidossa. 

Kolmanneksi kehitetään digitaalisia palveluita omais- ja perhehoidossa. Se tarkoittaa käytännössä kehittyneen turvateknologian ja etäyhteyksien hyödyntämistä. Yksi esimerkki tästä on etänä toimiva näkö- ja puheyhteys vanhuksen kotiin. Silloin kauempana asuva omainen voi koska tahansa varmistua siitä, että vanhuksella on asiat kunnossa.

Neljänneksi hankkeen aikana kehitetään erityisesti perhehoitajien koulutusta ja valmennusta yhteistyössä koulutusalan toimijoiden kanssa.

Hankkeen veturina on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Osatoteuttajia ovat Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri, joka vastaa erityisesti lääkehoidon kehittämisestä omais- ja perhehoidossa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote kehittää sijaistuksia ja kuntoutusta ja Kainuun sote keskittyy erityislasten omaishoidon kehittämiseen. Lisäksi osatoteuttajina on koulutusalan toimijoita, yrityksiä ja lukuisia järjestöjä.

Hanketta vetää hankepäällikkö Jaana Koinsaari. Tärkeä aisapari on muutosagentti Irma Ahokas-Kukkonen, joka toimii linkkinä kärkihankkeen ja muiden toimijoiden välillä ja kuuntelee herkällä korvalla yritysten ja osatoimijaorganisaatioiden edustajia.

Teksti: Elina Salmi

Tämä artikkeli on vapaasti eri medioiden jatkokäytettävissä ja hyödynnettävissä. Muistakaa mainita lähde (stm.fi) ja kirjoittaja.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa eli I&O on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hankkeessa uudistetaan koti- ja omaishoidon sisältöjä, rakennetta ja toimintamalleja.

Lue lisää:

I&O hankeuutinen kärkihankkeet
Sivun alkuun