Hyppää sisältöön
Media

Esteettömyysdirektiivin toimeenpanoon liittyvästä esityksestä pyydetään lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 14.20
Tiedote 400/2021

Ministeriöiden yhteinen työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, miten EU:n esteettömyysdirektiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Ehdotus on lausunnolla 1.2.2022 klo 16.15 asti. 

Esteettömyysdirektiivi on laitettava kansallisesti toimeen jokaisessa EU-maassa 28.6.2022 mennessä. Uusien vaatimusten soveltamien alkaa 28.6.2025.

Työryhmän tekemässä esitysluonnoksessa ehdotetaan, että tuotteiden esteettömyysvaatimuksista säädettäisiin uusi laki. Tuotteiden valvonta on markkinavalvontaa, joten uusi laki tuotteiden esteettömyysvaatimuksista tulisi lisätä markkinavalvontalain soveltamisalaan. 

Lisäksi tehtäisiin muutoksia olemassa oleviin lakeihin.

Muutoksia esitetään lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka säätää digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. Soveltamisala laajenisi koskemaan verkkokauppaa, sähkökirjoja ja laajemmin henkilöliikenteen digitaalisia palveluja. Lakiin sähköisen viestinnän palveluista ehdotetaan muutoksia, jotka koskevat sähköisen viestinnän palveluja ja pääsyä audiovisuaaliseen sisältöpalveluun. 

Lakiin liikenteen palveluista lisättäisiin muun muassa liikenteenharjoittajia ja asemanhaltijoita koskevia velvoite kerätä ja tarjota saavutettavassa muodossa tiedot liikennevälineiden, palveluja ympäröivän infran ja rakennetun ympäristön soveltuvuudesta esimerkiksi pyörätuolin käyttäjille. Toiminnalliset esteettömyysvaatimukset yleiseen hätänumeroon 112 vastaamisesta sisällytettäisiin hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin.

Laeissa säädettäisiin keinoista, joilla edistetään tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä sekä varmistetaan esteettömyysvaatimusten tehokas toimeenpano.

Esteettömyysvaatimuksia sovellettaisiin sekä julkisiin että yksityisiin toimijoihin, kun he tarjoavat lain soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai palveluja kuluttajille.

Kun tuotteista ja palveluista tehdään esteettömämpiä, yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä helpottuu. Esteettömyydestä hyötyvät myös henkilöt, joilla on toimintarajoitteita, kuten ikääntyneet henkilöt, raskaana olevat naiset ja matkatavaroiden kanssa matkustavat henkilöt.

Lausuntokierroksen lisäksi työryhmä järjestää 13.1. klo 14 keskustelutilaisuuden, jossa osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja kommentoida esitystä.

Lisätietoja

hankepäällikkö Emilia Sormunen, p. 0295 163 418
osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, p. 0295 163 425
[email protected]

Sivun alkuun