Hyppää sisältöön
Media

Esitys biopankkilain kokonaisuudistukseksi lausunnoille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2018 8.53
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi biopankkilaiksi ja kudoslain muutosehdotuksista. Lausuntoaika päättyy 07.05.2018.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi biopankkilaki, joka korvaisi aiemman biopankkilain. Biopankkitoiminta saatetaan vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Henkilötietojen suojaa vahvistetaan selkeyttämällä asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelyperusteita.

Lisäksi lakiehdotuksessa painotetaan biopankkitoiminnan harjoittajan vastuuta toiminnan lainmukaisuudesta. Ehdotetun biopankkilain säännöksiä on noudatettava nykyisessä biopankkitoiminnassa ja kaikissa vireillä olevissa biopankkitutkimuksissa.

Oikeus näytteiden ottamiseen biopankkitoimintaa varten perustuu suostumukseen. Hoidon yhteydessä otetut näytteet olisivat lakiehdotuksen mukaan tutkimuskäytössä hyödynnettäviä näytteitä suoraan lain nojalla. Potilailla on oikeus kieltää näytteidensä ja tietojensa käyttö biopankkitoiminnassa.

Biopankkilain aikataulu on sidoksissa eduskunnan käsiteltävänä olevaan ehdotukseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli ns. toisiolakiin ja kansallisen tietosuojalain toimenpanoon. Biopankkilakia tultaisiin soveltamaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen ja näiden kansallisten lakien kanssa.

Luonnos hallituksen esitykseksi ja lausuntopyyntö löytyvät Lausuntopalvelu.fi.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Sandra Liede, STM, puh. 029 516 3633

 

Sivun alkuun