Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Esiselvitys lääkehoidon kustannuksista ja apteekkitaloudesta julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.1.2020 12.41
Uutinen

THL:n, Fimean ja Kelan yhteistyönä on valmistunut esiselvitys, johon on koottu tiedot lääkehoidon kustannuksista ja apteekkitalouden nykytilasta Suomessa.

Lääkkeiden kokonaismyynnin arvo oli vuonna 2018 Suomessa 3,3 miljardia euroa. Tästä 2,5 miljardin euron suuruinen osuus syntyi avohoidon resepti- ja itsehoitolääkkeiden myynnistä. Apteekkien rooli avohoidon lääkejakelussa on keskeinen.

Nyt valmistuneessa esiselvityksessä on kuvattu lääkkeiden vähittäisjakelun ja apteekkipalvelujen järjestämisestä yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Esiselvityksessä on myös mallinnettu pohjoismaisten lääketaksojen vaikutuksia lääkekustannuksiin Suomessa. Lääketaksalla määritellään yhteiskunnan apteekeille maksama korvaus avohoidon lääkejakelusta.

Kohtuullistaisivatko pohjoismaiset mallit lääkehoidon kustannuksia?

Apteekkitaloutta ja lääkkeiden vähittäismyyntihintoja säännellään kaikissa esiselvityksessä tarkastelluissa Pohjoismaissa, mutta sääntelyn taso, toteutustapa ja velvoitteet vaihtelevat maiden välillä.

Esiselvityksessä todetaan, että vertailumaiden lääketaksamallit vaikuttavat edullisemmilta tavoilta järjestää lääkejakelu kuin Suomen nykyinen lääketaksa. Lääkkeiden käyttäjistä valtaosalla kustannukset pienenisivät tai säilyisivät ennallaan, mikäli käytössä olisi nykyisen taksan sijaan jokin simuloiduista taksamalleista.

Selvitystyötä tulisikin jatkaa juuri Suomen lääkehuoltojärjestelmään sopivan lääketaksan tunnistamiseksi, esiselvityksessä todetaan. Käytännössä tämä apteekkitaloutta koskevan sääntelyn uudistaminen edellyttää apteekkijärjestelmän tarkastelua kokonaisuutena.

Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanon tavoitteena on parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta

Nyt valmistunut esiselvitys apteekkitaloudesta liittyy STM:n virkamiesmuistiossa (STM 2019:5) kuvattuun lääkeasioiden tiekarttaan, jonka toimeenpanon yhtenä tavoitteena on ajantasaistaa apteekkitoiminnan sääntely ja kohtuullistaa lääkkeiden käytöstä syntyviä kustannuksia.

Tiekartan toimeenpano jatkuu apteekkipalveluiden sisällön ja tavoitteiden määrittämisen tueksi tehtävällä selvitystyöllä. Parhaillaan on käynnissä valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS) liittyvä rahoitushaku apteekkien tehtävää ja toimintaa kehittäviin hankkeisiin.

Lisätietoja

johtaja Heidi Tahvanainen, STM, p. 0295 163 540, [email protected]
erityisasiantuntija Elina Asola, STM, p. 0295 163 437, [email protected]
erikoistutkija Suvi Mäklin, THL, p. 029 524 7083, [email protected] 

Sivun alkuun