Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Dispens har beviljats för investeringar inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
6.10.2016 15.31 | Publicerad på svenska 10.10.2016 kl. 10.22
Pressmeddelande 162/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har hittills beviljat dispens för 14 stora investeringar som planeras i några kommuner. Man har med en temporär lag begränsat kommunernas och samkommunernas möjligheter till omfattande och långfristig utläggning av verksamheten samt stora investeringar inom social- och hälsovården. Med dispens från social- och hälsovårdsministeriet är även stora investeringar på mer än 5 miljoner euro möjliga om de anses motiverade med tanke på social- och hälsovårdsreformens mål och hela landskapet.

Positiva beslut har fattats om investering i nybyggnader, utvidgningar och renoveringar.

Vanda har fått positiva beslut om renovering av Katrinesjukhuset och uppförande av byggnader för arbets- och dagverksamhet samt boende för bostadslösa. Lovisa fick tillstånd att bygga ett servicehus för äldre och ett hus för serviceboende med heldygnsomsorg. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt får bygga en tillbyggnad till Hyvinge sjukhus.

Samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland fick tillstånd till renovering av centralsjukhuset i Kajanaland samt till nybyggnad.

Jyväskylä får börja uppföra en nybyggnad för serviceboende dygnet runt, som ersätter de nuvarande föråldrade anstaltsplatserna. Vidare får det i Vaajakoski i Jyväskylä byggas en hälsostation samt serviceboende med heldygnsomsorg och stödboende.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt får uppföra en nybyggnad i anslutning till T3-sjukhuset. I Vasa byggs ett nytt servicehus med service dygnet runt och i Södra Österbotten en sjukhusbyggnad för psykiatri i anslutning till centralsjukhuset.

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax får börja bygga ett nytt familjehus, utvidga jouren och renovera lokaliteterna för psykiatri och missbrukarvården.

Samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax fick tillstånd att renovera och uppföra en tillbyggnad till sitt hälsocampus, och samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen fick tillstånd för nybyggnad, utvidgning och renovering av centralsjukhuset. Sodankylä får bygga en social- och hälsocentral.

Social- och hälsovårdsministeriet har även fler ansökningar att behandla, men ministeriet har inte ännu hunnit fatta beslut om dessa. Sammanlagt 27 ansökningar har hittills lämnats in. De kommer att behandlas utan dröjsmål.

Den temporära lag som begränsar investeringar inom social- och hälsovården trädde i kraft den 1 juli 2016 och gäller till och med den 31 december 2019. Syftet med lagen är att säkerställa att social- och hälsovårdsreformen framskrider i enlighet med regeringens mål.

Ytterligare information

Anne Arvonen, specialsakkunnig, tfn 02951 63285

Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 545

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 6.10.2016.

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun