Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Asiantuntijaryhmä: Päivystyspotilaiden ohjaukseen tarvitaan kansallinen neuvontapalvelu

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.12.2016 10.05
Tiedote 238/2016

Päivystyspotilaiden ohjaus ja ensihoidon voimavarojen käyttö eivät toteudu tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. Ensihoitopalvelun toimintaa selvittäneen sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän mukaan ensihoitoon tarvittaisiin kansallinen tietovaranto, asukkaiden neuvontanumero ja sairaanhoitopiirien rajat ylittävä toiminnallinen ohjeistus.

Ensihoitopalvelun toiminnasta kerättävä kansallinen tieto on puutteellista, mikä haittaa toiminnan analysointia ja kehittämistä. Tietoja ei pystytä yhdistämään siten, että saataisiin selvitys koko hoitoketjusta (hätäkeskus - ensihoitopalvelu - sairaalahoito). Ensihoitopalveluun tarvitaan kansallinen tietovaranto, josta saadaan luotettavasti toiminta- ja kustannustiedot, ja johon perustuen voidaan johtaa toimintaa tiedolla.

Raportin mukaan ensihoitopalvelun voimavaroja pitäisi ohjata sairaanhoitopiirejä tai maakuntia suuremmilla toiminta-alueilla. Ensihoitopalvelun toimintamallit ovat muuttuneet terveydenhuoltolain voimaantulon jälkeen siten, että merkittävässä osassa tehtäviä potilasta ei ole tarpeen kuljettaa terveydenhuollon toimipisteisiin arviointia varten. Ensihoitopalvelun tehtäväksi on jo muotoutunut potilaan tilan tarkempi arviointi. Ensihoitopalvelu on tärkeä osa yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta yhdessä sosiaali- ja kriisipäivystysten ja sairaaloiden yhteispäivystysten kanssa.

Hätäkeskuksen rooli päivystyksellisten voimavarojen ohjauksessa on merkittävämpi kuin hätäkeskusjärjestelmää suunniteltaessa oli tarkoitus. Hätänumeroon ohjautuu myös puheluita, joissa ei ole kyse hätätilanteesta. Kansainvälisten kokemusten perusteella on ilmeistä, että päivystyksellisten potilaiden palveluohjaus on suunniteltava uudella tavalla. Työryhmä ehdottaa kolmenumeroisesta valtakunnallista puhelinnumeroa, johon asukkaat voisivat soittaa sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysasioissa silloin, kun kyse ei ole hätätilanteesta. 

Asiantuntijaryhmä esittää, että loppuraportissa ehdotetut toimenpiteet toteutetaan sote-uudistuksen yhteydessä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Lasse Ilkka, p. 02951 63995 (vuoden 2016 loppuun), p. 0295163714 (1.1.2017 lähtien)

lääkintöneuvos Timo Keistinen, p, 0295 163 385

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382

Liite

Loppuraportti: Valtakunnallinen selvitys ensihoitopalvelun toiminnasta (STM:n raportteja ja muistioita 2016:67)

Sivun alkuun