Hyppää sisältöön
Media

Satu Karppanen:
Asiakassuunnitelma kokoaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut yhteen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2018 15.41
Kolumni

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä on suunniteltu otettavaksi käyttöön yksi yhteinen asiakassuunnitelma, johon kootaan kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut.

Asiakassuunnitelma on osa asiakkaan palveluihin ohjaamista ja väline asiakkaan palvelukokonaisuuden hallinnalle ja koordinoinnille.

Palveluihin ohjaaminen riippuu täysin asiakkaan tarpeista. Suurelle osalle riittää ohjaaminen esimerkiksi kunnan palveluihin tai järjestöjen toimintaan. Joillekin asiakkaille palveluohjaus tarkoittaa hyvin tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja työntekijän välillä. Asiakas- ja palveluohjauksen kokonaisuuteen kuuluu silloin palvelutarpeiden arviointi, asiakassuunnitelman valmistelu sekä palveluja koskevien päätösten tekeminen.

Palvelutarve arvioidaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessi käynnistyy palvelutarpeiden arvioimisesta yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelutarpeiden selvittämisen jälkeen suunnitellaan, millaisilla palveluilla tarpeisiin aiotaan vastata.

Tähän asti asiakkaalle on laadittu useita erillisiä palvelu-, hoito-, kuntoutus- ja muita vastaavia suunnitelmia asiakkaan tarvitsemista palveluista riippuen. Nyt ehdotetun yhteisen asiakassuunnitelman tavoitteena on, että asiakas saa monipuolisen, itselleen parhaiten sopivan palvelukokonaisuuden useiden rinnakkaisten ja erillisten palvelujen sijaan.

Yhteisen suunnitelman valmistelu tiivistää myös ammattilaisten yhteistyötä, koska työnjaosta on aiempaa helpompi sopia. Näin voidaan välttää aukkoja tai päällekkäisyyksiä palveluissa.

Omatyöntekijä auttaa asiakasta tarvittaessa.

Silloin kun asiakkaan palvelun tarve ei ole vain lyhytaikaista tai tilapäistä, asiakkaalle on nimettävä omatyöntekijä. Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että asiakas saa ne palvelut, jotka hänelle on myönnetty. Omatyöntekijäksi on siten luontevaa nimetä sellainen työntekijä, jonka kanssa palveluja tarvitseva asiakas olisi palvelujen yhteydessä muutoinkin tekemisissä.

Nykyiselläänkään asiakas- ja palvelusuunnitelmat eivät ole valituskelpoisia päätöksiä eli ne eivät sellaisenaan ole juridisesti velvoittavia.

Sosiaalihuollon lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaalle tehdään palveluista päätökset ja terveydenhuollossa annettava hoito perustuu lääkärin hoitoratkaisuihin. Vaikka asiakassuunnitelma ei ole juridisesti velvoittava, siihen kootut asiakkaan palvelut perustuvat ammattilaisten hoidon- ja palveluntarpeen arvioon.

Yhteisen asiakassuunnitelman merkitys ei kuitenkaan ole niinkään sen juridisessa velvoittavuudessa vaan siinä, että se kokoaa asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut kokonaisuudeksi ja tarvittavat ammattilaiset tiiviiksi verkostoksi asiakkaan ympärille. 

Satu Karppanen
Neuvotteleva virkamies

Satu Karppanen alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun