Hyppää sisältöön
Media

Asetusmuutos vahvistaa yliopistojen roolia lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutuksessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2020 15.32
Tiedote 14/2020

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annetun asetuksen muutos tulee voimaan 1.2.2020. Muutos vahvistaa yliopistojen roolia erikoistumiskoulutuksen kehittäjänä ja sovittaa koulutusta nykyistä paremmin osaksi muuttuvaa palvelujärjestelmää.

”Lähivuosina siirrytään kohti osaamisperustaista erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta, jossa koulutuksen osaamistavoitteet määrittävät sen sisältöä, rakennetta ja osaamisen arviointia. Koulutuksen tarkka ajallinen kesto ei ole yhtä määräävä tekijä kuin aikaisemmin, ja tavoitteisiin on lisätty, että koulutettava saa valmiudet oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössä”, kertoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Asetuksessa luetellaan edelleen kaikki ne erikoisalat, joissa Suomessa annetaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta. Erikoisalojen koulutusten pituudesta ei enää säädetä tarkkaan. Asetuksessa on määritelty ainoastaan koulutusten vähimmäispituus, joka on erikoislääkärikoulutuksessa viisi vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa kolme vuotta. Yliopistot voivat jatkossa yhdessä määritellä asetuksen puitteissa kunkin erikoistumiskoulutusohjelman pituuden.

Valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu ei ole enää jatkossa erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittamisen ehdottomana edellytyksenä vaan yliopistoilla on mahdollisuus erikoisalakohtaisesti käyttää myös muita menettelytapoja osaamisen arvioinnissa.

Alueellinen neuvottelukunta voi omasta aloitteestaan antaa yliopistolle lausunnon erikoisalakohtaisista koulutuksen suorittamisen ehdoista.  

Sekä erikoislääkäri- että erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevan pitää suorittaa käytännön koulutusta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa kuten aiemminkin. Vaatimuksesta suorittaa vähintään puolet koulutusajasta yliopistollisen sairaalan ulkopuolella luovutaan. Tavoitteena on, että koulutusta voidaan suorittaa aiempaa joustavammin.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eila Mustonen, p. 02951 63460
ylilääkäri Kaisa Halinen, p. 02951 63154

Sivun alkuun