Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förordningsändring stärker universitetens roll i specialiseringsutbildningen för läkare och tandläkare

Social- och hälsovårdsministeriet
31.1.2020 15.32 | Publicerad på svenska 3.2.2020 kl. 12.09
Pressmeddelande 14/2020

En ändring av förordningen om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning träder i kraft den 1 februari 2020. Ändringen stärker universitetens roll när det gäller att utveckla specialiseringsutbildningen. Ändringen innebär också att utbildningen bättre än för närvarande samordnas som en del av ett föränderligt servicesystem.

”Under de närmaste åren övergår vi allt mer till en kompetensbaserad specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning, där utbildningens mål i fråga om kunnandet bestämmer utbildningens innehåll och struktur och bedömningen av kunnandet. Den exakta tiden för hur länge utbildningen pågår är inte längre lika avgörande, och till målen har fogats att den som utbildas ska få färdigheter för styrning av lärandet och bedömning av kunnandet på den egna arbetsplatsen”, berättar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

I förordningen finns en förteckning över alla de specialiteter inom vilka det tillhandahålls specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning i Finland. Det finns inte längre några exakta bestämmelser om hur länge utbildningen inom de olika specialiteterna ska pågå. I förordningen anges endast utbildningens minimilängd, som är fem år i fråga om specialistläkarutbildningen och tre år i fråga om specialisttandläkarutbildningen. Universiteten kan i fortsättningen tillsammans inom ramen för förordningen fastställa längden på varje specialiseringsutbildningsprogram.

I fortsättningen kommer det inte längre att vara något absolut villkor att genomgå ett riksomfattande förhör i specialiteten i fråga för att kunna genomföra specialistläkar- eller specialisttandläkarutbildning, utan universiteten har möjlighet att beroende på specialitet tillämpa även andra förfaranden vid bedömning av kunnandet.

Den regionala delegationen kan på eget initiativ ge universitetet ett utlåtande om villkoren för genomförandet av utbildningen inom de enskilda specialiteterna.  

Både den som deltar i specialistläkarutbildning och den som deltar i specialisttandläkarutbildning ska på samma sätt som tidigare fullgöra praktisk utbildning vid en hälsovårdscentral i minst nio månader. Kravet på att fullgöra minst hälften av utbildningstiden utanför universitetssjukhuset slopas. Målet är att utbildningen ska kunna genomföras smidigare än tidigare.

Mer information

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460
Kaisa Halinen, överläkare, tfn 0295 163 154

Sivun alkuun