Hyppää sisältöön
Media

Asetus kieltää 23 uutta muuntohuumetta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2016 13.48
Tiedote 28/2016

Valtioneuvoston asetuksella kielletään tällä hetkellä valvonnan ulkopuolella olevan 21 uuden psykoaktiivisen aineen eli muuntohuumeen valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen. Aineiden hallussapidosta ja käytöstä ei rangaista. Käytännössä aineet lisätään kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle. Lisäksi tälle listalle siirretään lääkeluettelosta kaksi päihdekäytössä yleistä rohdosta. Asetus tulee voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Kiellettävistä aineista pääosa kuuluu joko synteettisiin kannabinoideihin tai katinoneihin, jotka ovat yleisimmät ryhmät kaikista muuntohuumeista. Näitä aineita ilmaantuu muuntohuumemarkkinoille jatkuvasti nopealla tahdilla. Synteettiset kannabinoidit ovat usein kannabista voimakkaammin psykoaktiivisesti vaikuttavia aineita, joiden käyttöön liittyy riskejä. Niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa, kun ainetta on tarjolla sekä puhtaana jauheena että erilaisissa yrttiseoksissa. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen vaikuttaville aineille. Tunnetuin muuntohuumeena tunnettu katinoni on huumausaineeksi luokiteltu MDPV.

Lääkeluettelosta kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle siirtyvät rohdokset ovat Salvia Divinorum ja Kratom (Mitragyna Speciosa). Näitä käytetään yleisesti päihtymistarkoituksessa.

Kaikki nyt kiellettävät muuntohuumeet eivät ole vakiintuneet käyttöön Suomessa eivätkä kaikki aineet ole osoittautuneet erityisen vaarallisiksi. Niiden käyttö kuitenkin leviää nopeasti EU:n alueella, joten aineiden saaminen valvontaan on tärkeää. Muuntohuumeiden arvioinnista vastaava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on ehdottanut lisättäväksi nämä aineet ja rohdokset kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden luetteloon. Aineet on raportoitu seurattavaksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ylläpitämään varhaisen varoituksen järjestelmään. Järjestelmään lisätään aineet, joiden väärinkäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja havaitaan Euroopassa. Viime vuonna järjestelmään ilmoitettiin 100 uutta muuntohuumetta.

Suomen huumausainelakia muutettiin vuoden 2014 joulukuussa siten, että uusia psykoaktiivisia aineita eli niin sanottuja muuntohuumeita ryhdyttiin valvomaan huumausainelain nojalla. Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden listalle lisätään terveydelle mahdollisesti haitallisia aineita, joista ei ainakaan vielä tiedetä aiheutuvan samankaltaisia haittoja kuin varsinaisiksi huumausaineiksi luokitelluista aineista. Aineet, joiden arvioidaan aiheuttavan huumausaineiden kaltaisia haittoja, voidaan edelleen luokitella huumausaineiksi valtioneuvoston asetuksella.

Kuluttajamarkkinoilta kielletyt psykoaktiiviset aineet luetellaan päivitetyssä valtioneuvoston asetuksessa (1130/2014).

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63977, [email protected]

Luettelo 23 uudesta muuntohuumeesta (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista (1130/2014)

Huumausainepolitiikka

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
 

Sivun alkuun