Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

23 nya psykoaktiva substanser förbjuds genom förordning

Social- och hälsovårdsministeriet
10.3.2016 13.48
Pressmeddelande 28/2016

Genom en statsrådsförordning förbjuds tillverkning, import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av 21 nya psykoaktiva substanser som för närvarande inte omfattas av tillsyn. Innehav och användning av ämnena blir inte straffbart. I praktiken tas ämnena in i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Till denna förteckning överförs också två medicinalväxter som allmänt används i drogsyfte och som hittills har varit upptagna i läkemedelsförteckningen. Förordningen träder i kraft den 1 april 2016.

Av de ämnen som förbjuds är största delen antingen syntetiska cannabinoider eller syntetiska katinoner, som är de vanligaste grupperna av alla nya psykoaktiva substanser. Sådana ämnen dyker kontinuerligt i snabb takt upp på marknaden för nya psykoaktiva substanser. Syntetiska cannabinoider är ämnen som ofta har en starkare psykoaktiv verkan än cannabis, och användningen av dem är förknippad med risker. Exakt dosering av dem kan vara svår, eftersom ämnena säljs både som rent pulver och i olika örtblandningar. Syntetiska katinoner är besläktade med de verksamma ämnena i drogen kat. Den katinon som blivit mest känd som ny psykoaktiv substans är MDPV, som är klassificerad som narkotika.

Från läkemedelsförteckningen till förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen överförs medicinalväxterna Salvia Divinorum och Kratom (Mitragyna Speciosa). De används allmänt i drogsyfte.

Inte alla av de nya psykoaktiva substanser som nu förbjuds har etablerats i Finland och inte alla har visat sig vara särskilt farliga. Användningen av dem sprider sig dock snabbt inom EU, så det är viktigt att ämnena börjar omfattas av kontroll. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, som ansvarar för bedömningen av nya psykoaktiva substanser, har föreslagit att dessa ämnen och medicinalväxter ska tas in i förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Ämnena har rapporterats till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). I systemet tas in ämnen som man märker att missbrukas och ger upphov till skador i Europa. I fjol anmäldes 100 nya psykoaktiva substanser till systemet.

Finlands narkotikalag ändrades i december 2014, så att nya psykoaktiva substanser började innefattas i kontrollen enligt narkotikalagen. I förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen tas in ämnen som kan vara skadliga för hälsan, men som man inte åtminstone ännu vet att orsakar likartade skador som ämnen som är klassificerade som narkotika. Ämnen som bedöms orsaka likartade skador som narkotika kan klassificeras vidare som narkotika genom förordning av statsrådet.

Förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen finns i den uppdaterade statsrådsförordningen 1130/2014.

Ytterligare information

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63977, [email protected]

Förteckning över de 23 nya psykoaktiva substanserna (på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats)

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen (1130/2014)

Narkotikapolitik

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
 

Sivun alkuun