Hyppää sisältöön
Media

Förordningarna om förteckningen över yrkessjukdomar och invaliditetsklassificering ges på nytt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2015 12.37
Pressmeddelande 111/2015

En ny lag om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar träder i kraft i början av nästa år. Lagen upphäver lagen om olycksfallsförsäkring och de med stöd av den givna förordningar om förteckningen över yrkessjukdomar och invaliditetsklassificering.I och med att den nya lagen träder i kraft utfärdas förordningarna om förteckningen över yrkessjukdomar och invaliditetsklassificering på nytt. I framtiden kommer bestämmelser om förteckningen över yrkessjukdomar och invaliditetsklassificering att föreskrivas genom statsrådets förordningar.

Förteckningen över yrkessjukdomar innehåller de vanligaste sjukdomarna som anses vara yrkessjukdomar och de fysikaliska, kemiska och biologiska exponeringsfaktorer som orsakar dem. Förteckningen är varken uttömmande eller begränsande, utan en sjukdom kan ersättas som en yrkessjukdom även om den inte nämns i en förordning, om orsakssambandet mellan sjukdomen och en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet kan påvisas med tillräckligt stor sannolikhet.   

Genom den nya förordningen inkluderas i förteckningen över yrkessjukdomar bland fysikaliska faktorer bland annat slemsäcksinflammation i knäleden på grund av tryck samt permanent rubbning av nervsystemets termoreglering på grund av återkommande avvikande värmebelastning. Till biologiska faktorer läggs till sorkfeber och harpest. Till kemiska faktorer läggs till kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD) hos icke-rökande personer som orsakats av damm. Dessutom inkluderas astma på grund av irritation bland flera exponeringsfaktorer i form av en ny sjukdom. Förteckningen över yrkessjukdomar kommer att uppdateras regelbundet med beaktande av utvecklingen inom arbetspensionsforskningen.

Däremot innehåller invaliditetsklassificeringen på samma sätt som tidigare bestämmelser för bedömning av skador och sjukdomar som avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och invaliditetsklasser. Den nya förordningen medför inte ändringar i den nuvarande invaliditetsklassificeringen.  

Förordningarna träder i kraft samtidigt som den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar den 1 januari 2016.

Ytterligare information:

regeringssekreterare Tiina Muinonen, tfn +358 2951 63185

Bilagor

Förslag till förordning om förteckning över yrkessjukdomar

Förslag till förordning om invaliditetsklassificering

Sivun alkuun