Hyppää sisältöön
Media

Asetukset ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta annetaan uudelleen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2015 12.37
Tiedote 111/2015

Ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Laki kumoaa nykyisen tapaturmavakuutuslain ja sen nojalla annetut asetukset ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta. Uuden lain voimaantulosta johtuen asetukset ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta annetaan uudestaan. Jatkossa ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta säädetään valtioneuvoston asetuksilla.

Ammattitautiluettelo listaa yleisimmät ammattitaudeiksi katsottavat sairaudet ja näitä aiheuttavat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.  

Uudella asetuksella ammattitautiluetteloon lisätään muun muassa fysikaalisiin tekijöihin puristuksen aiheuttama polvilumpion limapussin tulehdus sekä toistuva poikkeavan lämpökuormituksen aiheuttama hermoston lämpösääntelyjärjestelmän pysyvä häiriintyminen. Biologisiin tekijöihin lisätään myyräkuume ja jänisrutto. Kemiallisiin tekijöihin lisätään pölyjen aiheuttama keuhkoahtaumatauti (COPD) tupakoimattomalla henkilöllä. Lisäksi ärsytyksen aiheuttama astma lisätään useiden altisteiden kohdalle uutena sairauden muotona. Ammattitautiluetteloa tullaan päivittämään säännöllisin väliajoin työlääketieteessä tapahtuva kehitys huomioiden.

Haittaluokitus puolestaan sisältää nykyiseen tapaan säännökset työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettujen vammojen ja sairauksien pysyvän haitan arvioinnista ja haittaluokista. Uusi asetus ei tuo muutoksia nykyiseen haittaluokitukseen.  

Asetukset tulevat voimaan samanaikaisesti uuden työtapaturma- ja ammattitautilain kanssa
1. tammikuuta 2016.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Tiina Muinonen p. 358 2951 63185

Liitteet

Sivun alkuun