Hyppää sisältöön
Media

Årets Pappa-pris till Pekka Seppänen som stöder skilsmässoföräldrar

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 6.11.2009 11.30
Pressmeddelande -

Årets Pappa-pris går i år till helsingforsbon, systemplanerare Pekka Seppänen som är pappa i en ombildad familj. Priset beviljas till Seppänen för det värdefulla kamratstöd han ger till föräldrar som har skiljt sig. Omsorgsminister Paula Risikko överlämnade Årets Pappa-pris fredagen den 6 november. Prisets beskyddare är doktor Pentti Arajärvi.

Seppänen har sedan år 2007 fungerat som frivilligarbetare vid Eroneuvo-möten som arrangeras av Centralförbundet för Barnskydd i samarbete med bland annat Helsingfors, Vanda och Esbo stad. Eroneuvo är en tjänst för föräldrar som har skilt sig eller överväger att skiljas samt till skilsmässofamiljens anhöriga. Tjänsten är gratis och fungerar enligt lågtröskelprincipen. Det är möjligt att delta anonymt och utan förhandsanmälning.

En person som har utbildats i att ge hjälp till personer som skiljer sig ansvarar för Eroneuvo-mötena tillsammans med en utbildad förälder som har genomgått en skilsmässa. Vid stödcentralen för skilsmässoföräldrar Neuvo finns det för tillfället omkring 20 frivilliga personer som ger kamratstöd. Fem av dem är män. Majoriteten av klienterna är kvinnor men även männen har hittat till tjänsten ända sedan början.

Bakgrund om Årets Pappa-pris

Årets Pappa-pris tilldelas en person som har föregått med gott exempel och främjat betydelsen av faderskap med sina egna handlingar, vilket i sin tur har lett till att faderskapet värdesätts i allt högre grad. Med priset vill man se till att ett aktivt faderskap får ett starkare fotfäste i det allmänna tänkesättet. Syftet är att stärka faderskapet, stödja sammanjämkandet av familj och arbete, främja barnens bästa och jämställdheten mellan kvinnor och män.

Det första Årets Pappa-priset delades ut år 2006. Social- och hälsovårdsministeriet delar årligen ut priset i samarbete med Delegationen för jämställdhetsärenden, Mannerheims Barnskyddsförbund, Centralförbundet för Barnskydd, Väestöliitto, Miessakit rf och Kvinnorganisationer i samarbete NYTKIS rf.

För mer information

Årets Pappa Pekka Seppänen, tfn 050 390 5843, fö[email protected]
Överinspektör Hanna Onwen-Huma, tfn 050 467 1946, fö[email protected]På vår webbplats

Årets Pappa-pris

Ministeri Risikko: Perhettä autettava ajoissa erotilanteessa (pressmeddelande 6.11.2009)

Paula Risikko
Sivun alkuun