Hyppää sisältöön
Media

STM, THL, Kela ja DVV tiedottavat:
Alaikäisten asiointi Omakannassa – EU:n koronatodistuksen saa tarvittaessa tulosteena terveydenhuollosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 10.38
Tiedote 303/2021

Alaikäinen lapsi voi käyttää Omakanta-palvelua itse ja katsoa palvelusta esimerkiksi koronatodistuksensa, jos hänellä on sähköiset tunnistautumisvälineet. Tarvittaessa todistuksen saa myös paperisena terveydenhuollosta.

Se, miten alaikäisen tiedot näkyvät Omakannassa tai potilastietojärjestelmissä, kuitenkin vaihtelee. Siksi terveydenhuollon yksiköiden onkin laadittava toimintamalli alaikäisten EU-koronatodistusten tulostamiseen sekä tilattava alaikäisen puolesta asioinnin toiminnallisuuden päivitys potilastietojärjestelmäänsä.

Alaikäisen asiointi terveydenhuollossa

Jos alaikäinen katsotaan riittävän kypsäksi, hän voi päättää itse omasta hoidostaan. Tämä päätös tehdään kussakin tilanteessa erikseen ja riippuu käsiteltävästä asiasta. Arvioinnin tekee terveydenhuollon ammattilainen ja arvio merkitään potilasasiakirjoihin. Jos alaikäinen voi päättää itse hoidostaan, hän voi päättää myös käyntiin liittyvien potilasasiakirjojen näkymisestä huoltajalle.

Monista potilastietojärjestelmistä kuitenkin puuttuu mahdollisuus tallentaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemä arvio. Tällöin potilasasiakirjoja ei voida näyttää huoltajille. Yleisesti ottaen alle kymmenenvuotiaat ovat harvoin riittävän kypsiä päättämään itse hoidostaan, joten heidän asiakirjansa voidaan näyttää huoltajille ellei sitä ole erityisesti estetty. 

Alaikäisen oma asiointi Omakannassa

Alaikäinen lapsi voi käyttää Omakanta-palvelua itse, jos hänellä on sähköiset tunnistautumisvälineet. Alaikäinen voi katsoa Omakannasta muun muassa koronatodistuksensa. 

Omakanta-palveluun kirjautuminen edellyttää sähköisiä tunnistautumisvälineitä kuten pankkitunnuksia, joita useimmat pankit myöntävät vasta 15 vuotta täyttäneille. Omakantaan voi kirjautua myös mobiilivarmenteella.

Alaikäinen voi tunnistautua Omakantaan myös henkilökortilla olevalla kansalaisvarmenteella. Jotta henkilökortin kansalaisvarmennetta voidaan käyttää sähköiseen asiointiin, on kansalaisvarmenne ensin aktivoitava. Suomessa henkilökortin myöntää poliisi ja ulkomailla Suomen ulkomaan edustusto. Kansalaisvarmenteen käytössä neuvoo Kansalaisneuvonta.

Käyttäjällä pitää kortin lisäksi olla sähköinen lukulaite sekä kortinlukuohjelma asennettuna koneelle. 

Alaikäisten tietojen näkyminen huoltajille

Huoltajat näkevät Omakannasta alle 10-vuotiaiden lasten tiedot. Yli 10-vuotiaan alaikäisen lapsen tiedot näkyvät huoltajalle, jos terveydenhuollon käyttämässä potilastietojärjestelmässä on käytössä toiminnallisuus, jonka avulla kirjataan alaikäisen päätöskyky ja tietojen luovuttamistahto. 

Tietojen huoltajille näyttämisen edellytyksenä on potilastietojärjestelmään kirjattu tieto alaikäisen päätöskyvystä ja tahto tietojen luovuttamisesta. 

Tätä toiminnallisuutta ei kuitenkaan vielä hyödynnetä laajasti terveydenhuollossa. Toistaiseksi vain 10 prosenttia julkisen terveydenhuollon organisaatioista on ottanut käyttöön tietojen näyttämisen mahdollistavan toiminnallisuuden. Terveydenhuollon organisaatiot päättävät itsenäisesti, milloin he ottavat toiminnallisuuden käyttöönsä. Kanta-palvelut tukee terveydenhuoltoa käyttöönotoissa ja ammattilaisille järjestetään muun muassa koulutusta uuteen toimintamalliin. Tästä huolimatta käyttöönotot etenevät terveydenhuollossa hitaasti. 

Poikkeustilanteet alaikäisen tietojen näkymisessä huoltajille

Toistaiseksi alaikäisen puolesta asiointi Omakannassa ei ole mahdollista huoltajille, joilla on väestötietojärjestelmään kirjattu tieto huollonjakosopimuksesta tai -määräyksestä, jossa on sovittu muustakin kuin lapsen asumisesta. Tämän vuoden lopussa tähän on tulossa muutos. Jatkossa myös huoltajat, joilla on huollonjakosopimus, voivat asioida alaikäisen lapsensa puolesta Omakannassa.

Myös turvakiellon vaikutukset Omakannassa asiointiin lieventyvät tämän vuoden lopussa. Tällä hetkellä Omakannassa voi asioida lapsen puolesta ainoastaan huoltaja, jolla itsellään on turvakielto. Jatkossa kumpikin huoltaja voi valtuuttaa asioimaan lapsen puolesta myös sen huoltajan, jolla ei ole turvakieltoa. Huoltajalla ei kuitenkaan ole jatkossakaan mahdollisuutta asioida Omakannassa lapsen puolesta, jos lapsella on turvakielto.

EU:n koronatodistuksen saa tulosteena terveydenhuollosta

Jos alaikäinen itse tai hänen huoltajansa eivät pääse Omakantaan katsomaan tietoja ja tulostamaan koronatodistusta, voi koronatodistuksen saada tulosteena terveydenhuollosta. Tulostuspalvelu on käytössä suurimmassa osassa julkisen terveydenhuollon organisaatioita.

Todistus tulee pyytää siitä terveydenhuollon yksiköstä, jossa rokotus on annettu tai jossa koronatesti on tehty.

Jos omassa terveydenhuollon organisaatiossa tulostuspalvelu ei ole käytössä, voi todistusta pyytää naapurikunnasta. Kuitenkin jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta vaan yksilöintitunnus, todistus on mahdollista antaa vain rokotuksen antaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Terveydenhuollossa on sovittava toimintamalli siitä, millä tavoin alaikäiset lapset voivat saada koronatodistukset tulosteena terveydenhuollosta sujuvasti. 

Lisätiedot

erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM, [email protected]
päätuoteomistaja Mia Mustonen, Kanta-palvelut, Kela, [email protected]
kehityspäällikkö Teemu Tukiainen, DVV, [email protected]

Sivun alkuun