Hyppää sisältöön
Media

Aikuisille 45 euron omavastuu reseptilääkekustannuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2014 14.00
Tiedote

Lääkekorvausten maksu alkaisi jatkossa vasta, kun potilaan reseptilääkekustannukset ylittävät 45 euroa kalenterivuonna. Tämä alkuomavastuu ei koskisi alle 18-vuotiaita. Lääkkeiden peruskorvausta nostettaisiin samalla nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin.

Omavastuun käyttöönotto tarkoittaa sitä, että jatkossa vähäisiä ja satunnaisia lääkekustannuksia ei korvattaisi, vaan lääkekorvaukset kohdennettaisiin erityisesti paljon lääkkeistään maksaville ihmisille. Peruskorvauksen nostaminen lieventäisi alkuomavastuun vaikutuksia niillä ihmisillä, joiden lääkeostot ylittävät alkuomavastuun mutta jäävät alle lääkeostojen vuotuisen omavastuukaton (lääkekatto). Myös alkuomavastuu kerryttäisi lääkekattoa.

Puolella lääkkeiden käyttäjistä alkuomavastuusta johtuva muutos lääkekustannuksissa (nousu tai väheneminen) olisi korkeintaan kymmenen euroa vuodessa. Noin 40 prosentilla lääkkeiden käyttäjistä lääkekustannukset nousisivat 10-3 0 euroa vuodessa. Enimmillään lääkekustannukset nousisivat alkuomavastuun verran eli 45 euroa vuodessa.

Hallitus on sitoutunut säästämään lääkekorvausmenoista 26 miljoonaa euroa vuositasolla. Alkuomavastuun käyttöönotto kattaa osan tästä säästötavoitteesta. Lisäksi reseptilääkkeiden hinnoittelua ja apteekkien hintaneuvontaa muutettaisiin. Apteekilla olisi aiempaa selkeämpi velvollisuus kertoa asiakkaalle edullisimmasta reseptilääkkeestä. Nämä toimet lisäisivät kilpailua lääkemarkkinoilla, jolloin lääkkeiden alentuneista hinnoista hyötyisivät myös potilaat.

Lääkekorvausjärjestelmän kehittämistyöryhmä ehdotti viime vuonna alkuomavastuun käyttöönottoa. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä linjasi helmikuussa lääkekorvausuudistuksen suuntaviivat. Sen jälkeen hallitus päätti kehysriihessään lääkekorvausten 26 miljoonan euron lisäsäästöistä, jotka toteutettaisiin lääkekorvausuudistuksen yhteydessä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 4. joulukuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 02951 63195, [email protected]

Sivun alkuun