Hyppää sisältöön
Media

Maahantulon rajoituksia tiukennetaan uudelleen sisä- ja ulkorajoilla

sisäministeriösosiaali- ja terveysministeriöulkoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.8.2020 13.39
Tiedote 98/2020
Kuvituskuva koronasta ja päätöksistä.

Maahantulon rajoituksia palautetaan epidemiologiseen arvioon perustuen Suomen ja näiden maiden välille: Islanti, Kreikka, Malta, Saksa, Norja, Tanska, Irlanti, Kypros ja San Marino. Lisäksi rajoitukset koskevat Japanin asukkaita Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Rajoitukset tulevat voimaan 24. elokuuta.

Valtioneuvosto päätti 20. elokuuta rajaliikenteen rajoituksista, joista hallitus linjasi neuvottelussaan 18. elokuuta.

Liikennettä helpotetaan Ruotsin ja Norjan maarajalla

Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja Islannin, Kreikan, Maltan, Saksan, Norjan ja Tanskan väliseen liikenteeseen.  Kuten tähänkin saakka, Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Liikennettä helpotetaan Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen välillä, vaikka Ruotsi ja Norja ylittävät hallituksen asettamat taudin ilmaantuvuusluvun raja-arvot. Euroopan unionin komissio on korostanut jäsenvaltioiden yhtäläistä kohtelua epidemiatilanteessa. Paikallisten rajayhteisöjen osalta tästä periaatteesta voidaan tehdä poikkeus.    

Paikallisella rajayhteisöllä tarkoitetaan luontaisia rajan eri puolilla sijaitsevia asiointialueita, joilla on päivittäistä tai viikoittaista liikennettä valtakunnan rajan yli. Pääsääntöisesti tämä liikenne on normaalia asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Tällöin omaehtoista karanteenia ei tarvita. Tämä paikallisia rajayhteisöjä koskeva helpotus ei koske lomailua toisessa maassa, eikä sen varjolla ole sallittua matkustaa laajemmin toisen maan alueella. 

Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan tavanomaiset matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Matkustajan pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan, että hän asuu rajayhteisön alueella.

Italian, Liettuan, Slovakian ja Viron 14 päivän ilmaantuvuusluku ylittää raja-arvon 8, mutta on tarkasteluhetkellä alle 10. Sisärajavalvontaa ei tämän vuoksi palauteta uudelleen Suomen ja näiden maiden väliseen liikenteeseen. 

Ulkorajaliikenteen rajoitukset

Ulkorajaliikenteen rajoitukset palautetaan Irlannista, Kyprokselta ja San Marinosta Suomeen saapuvalle liikenteelle, sekä Japanin asukkaille Japanista Suomeen saapuvassa liikenteessä. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne.

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.  

Omaehtoinen karanteeni edelleen suosituksena 

Omaehtoista karanteenia suositellaan edelleen kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. THL:n ohjeistuksen mukaan 14 vuorokauden omaehtoisessa karanteenissa ei ole suositeltavaa mennä työpaikalle, päiväkotiin tai kouluun. Välttämätön liikkuminen on mahdollista. Tällöin suositellaan kasvomaskin käyttämistä. Maahan saapuvia matkustajia informoidaan ohjeista.

Tällä hetkellä osa maahan saapuvista matkustajista velvoitetaan testiin koronaviruksen varalta. Testi ei vapauta omaehtoisesta karanteenista, sillä henkilö voi olla vasta sairastumassa. Ns. riskimaista tulevilla lennoilla Suomeen saapuville kerrotaan lennon aikana Suomessa odottavista toimenpiteistä. 

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan maahantulo- ja karanteenimääräykset ja ottaa huomioon Suomeen palaajan karanteenisuositukset. Matkailijan tulee itse selvittää oman matkavakuutusturvansa kattavuus pandemiatilanteessa. Jokaisen matkalle lähtijän kannattaa tarkistaa voimassaolevat ohjeet:

Lisätietoja: 

Kansalaiskyselyt rajaliikenteestä

Karanteenia ja testauksia koskevat kysymykset: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö

Sivun alkuun