Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Koronarokottaminen ei saa vaarantaa lasten ja nuorten palveluja

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
26.1.2021 8.44
Tiedote
Potilas saa koronavirusrokotteen.

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ilmaisee huolensa lasten ja nuorten lakisääteisten palvelujen toteutumisesta koronapandemian aikana. Koronaepidemian aikana neuvolan sekä erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja on siirretty muihin palveluihin samaan aikaan kun lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on lisääntynyt. Seurauksena lasten, nuorten ja perheiden tuen- ja avunsaanti on osin vaikeutunut ja viivästynyt. Erityisen vaikea tilanne on lapsilla ja nuorilla, jotka ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa.

Lasten ja nuorten peruspalveluja ei tule koronarokotusten vuoksi heikentää, jottei tuen tarpeen tunnistaminen vaarannu ja avun tarjoaminen viivästy ja siten lasten ja nuorten pahoinvointi lisäänny entisestään. Neuvolapalvelujen turvaaminen on välttämätöntä raskaana olevien sekä lasten terveyden turvaamiseksi, perheiden tuen tarpeiden tunnistamiseksi ja ohjaamiseksi avun piiriin.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin työpanosta tarvitaan oppilaiden tai opiskelijoiden, vanhempien ja opettajien tueksi korona-aikana ja erityisesti sen jälkeen. 

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä painottaa, että koronarokottamisen toteutuksessa kunnissa tulee huomioida lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeisiin vastaaminen ja heidän lakisääteisten palvelujensa turvaaminen. Kunnille on ohjattu valtionavustusta lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen toteuttamiseksi ja koronasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Aluehallintovirastojen sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston valvontaohjelma kohdistuu neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaan vuonna 2021.

Rokotusten järjestämiseen tulee Valtioneuvoston hyväksymän rokotestrategian mukaisesti etsiä muita vaihtoehtoja kuin lasten ja nuorten palveluista tinkiminen. Lisähenkilökunnan rekrytoinnin lisäksi käytännön rokottamisessa kunnat voivat tehdä yhteistyötä monin tavoin paikallisten toimijoiden kuten työterveyshuoltoyksiköiden ja yksityisen sektorin kanssa. Hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille koronarokotuksesta aiheutuneet kustannukset.

Lapset ja nuoret ovat erityisen suojelun kohde ja heidän palveluihinsa ei tule kohdistaa edes väliaikaisia heikennyksiä, vaan ennemminkin vahvistaa heidän tukeaan.

Lisätietoja:

ministerityöryhmän pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 267

viestintäjohtaja Mari-Kaisa Brander, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 399

johtaja Anna Cantell-Forsbom, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 351

Aino-Kaisa Pekonen Annika Saarikko Koulutus Krista Kiuru Krista Mikkonen Nuoriso Thomas Blomqvist
Sivun alkuun