Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen träder i kraft den 1 januari 2020, landskapsval förrättas i oktober 2018

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.7.2017 14.15 | Publicerad på svenska 5.7.2017 kl. 14.41
Pressmeddelande 331/2017

Vid sitt sammanträde den 5 juli 2017 fattade regeringen beslut om att fortsätta genomföra social- och hälsovårds- och landskapsreformen så att reformen träder i kraft den 1 januari 2020. Landskapsval förrättas i oktober 2018.

De lagförslag som är under behandling i riksdagen kommer att ändras i enlighet med grundlagsutskottets utlåtande (29.6.2017). När det gäller valfrihetslagen lämnar regeringen en ny regeringsproposition i början av 2018. Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen är redan under behandling i riksdagen, och i dem gör riksdagens utskott genom ministeriernas invändningsförfarande de ändringar som grundlagsutskottet förutsätter. Till övriga delar är de lagförslag som hänför sig till social- och hälsovårds- och landskapsreformen inte öppna. I enlighet med grundlagsutskottets önskemål behandlas landskapslagen, lagen om ordnandet av social- och hälsovården och valfrihetslagen samtidigt i riksdagen.

Grundlagsutskottet ser i princip inte social- och hälsovårdsreformens grundpelare i fråga om landskapens organiseringsansvar, finansieringen eller valfriheten som problematiska. Inte heller metoderna för att förverkliga valfriheten, dvs. social- och hälsocentralerna, mun- och tandvårdsenheterna, kundsedeln och den personliga budgeten, ses som problematiska. Grundlagsutskottet föreslår dock flera motiverade ändringar som gäller dessa. Genomförandet av de försök och pilotprojekt som gäller valfrihet fortsätter.

Det nya förslaget till valfrihetslag bereds helt och hållet som tjänsteuppdrag i enlighet med den bifogade tidsplanen. Tjänstemännen utarbetar ett övergripande förslag till valfrihetslag och ministerarbetsgruppen för reformer behandlar förslaget som en enda helhet. 

För att säkerställa beslutsfattandet och för att uppnå social- och hälsovårdsreformens besparingsmål på tre miljarder euro behandlar finanspolitiska ministerutskottet förslaget till valfrihetslag innan den slutgiltiga regeringspropositionen överlämnas.

Regeringsgrupperna förbinder sig att följa det som anförts ovan och stödja den social- och hälsovårds- och landskapsreform som detta ger upphov till så att genomförandet och ikraftträdandet av reformen inte till någon del äventyras.

Ytterligare information: familje- och omsorgsminister Juha Rehula, tfn 0295 163 535, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, tfn 0295 530 256, social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila, tfn 0295 163 525, inrikesminister Paula Risikko, tfn 0295 418 801

Bilaga: Beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun