Hyppää sisältöön
Media

Sote- ja maakuntauudistus voimaan 1.1.2020, maakuntavaalit lokakuussa 2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.7.2017 14.15
Tiedote 331/2017

Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Maakuntavaalit järjestetään lokakuussa 2018.

Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon edellyttämät muutokset. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta 2018. Eduskunnan jo käsittelyssä oleviin sote-järjestämis- ja maakuntalakeihin tehdään PeV:n edellyttämät muutokset eduskunnan valiokunnissa ministeriöiden vastinemenettelyllä. Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti.

Perustuslakivaliokunta ei pidä sote-uudistuksen peruspilareita maakunnallisesta järjestämisestä, rahoituksesta tai valinnanvapaudesta peruslähtökohdiltaan ongelmallisina. Ongelmallisiksi ei liioin koettu valinnanvapauden toteuttamisen keinoja, joita ovat sosiaali- ja terveyskeskukset, suunhoidon yksiköt, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Perustuslakivaliokunta esittää niihin kuitenkin useita perusteltuja muutoksia. Valinnanvapauden kokeiluja ja pilottihankkeita viedään eteenpäin.

Uuden valinnanvapauslakiesityksen valmistelu tapahtuu pelkästään virkatyönä liitteenä olevan aikataulujanan mukaisesti. Virkamiehet laativat kokonaisesityksen valinnanvapauslaiksi ja reformiryhmä käsittelee sen yhtenä kokonaisuutena.  

Päätöksenteon varmistamiseksi ja sote-uudistuksen kolmen miljardin euron kustannusten vähentämistavoitteen saavuttamiseksi talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee valinnanvapauslakiehdotuksen ennen lopullisen hallituksen esityksen antamista.

Hallitusryhmät sitoutuvat noudattamaan edellä mainittua sekä tukemaan näin syntyvää sote- ja maakuntauudistusta siten, että sen täytäntöönpano ja voimaantulo eivät vaarannu miltään osin.

Lisätietoja: perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula, p. 0295 163 535, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, p. 0295 530 256, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, p. 0295 163 525 ja sisäministeri Paula Risikko, p. 0295 418 801

Liite: Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun