FI SV EN

Eläketurva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa eläkelainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Suomen eläkejärjestelmä turvaa toimeentulon

  • vanhuuden
  • työkyvyttömyyden ja
  • perheenhuoltajan kuoleman varalta.

 

Eläketurva kaaviona

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategian ja hallitusohjelman mukaan

  • elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä
  • eläkejärjestelmää uudistetaan niin, että se vastaa paremmin elinajan pidentymisen, työ ja perhe-elämän yhteensovittamisen, muuttuvien työolojen ja rajat ylittävän muuttoliikkeen vaatimuksiin
  • turvataan työeläkejärjestelmän kestävyys, rahoitus ja riittävä eläketurva
  • eläke-, kuntoutus- ja työttömyysturvajärjestelmää on kehitettävä kokonaisuutena
  • työeläkelainsäädäntöä koskevat uudistukset valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa
  • työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrää vähennetään
  • osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöä edistetään

Eläketurva koostuu työeläkkeestä, kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä

Työeläke kertyy palkkatulon ja yrittäjän työtulon perusteella.

Kansaneläke varmistaa vähimmäisturvan ihmiselle, jolle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä tai kertynyt työeläke on pieni.

Takuueläkkeellä turvataan kaikille kansaneläkettä suurempi vähimmäiseläke.

Vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke

Työeläke- ja kansaneläkejärjestelmän etuuksiin kuuluvat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke. Työeläkkeeseen kuuluu lisäksi osa-aikaeläke.

Vanhuuseläke mahdollistaa ikääntyneen jäämisen pois työelämästä osa-aikaisesti tai kokonaan.

Työkyvyttömyyseläke korvaa pitkäaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansiotulojen menetystä.

Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja lapsille.

Eläketurvan vapaaehtoinen vahvistaminen

Lakisääteistä pakollista eläketurvaa on mahdollista täydentää työnantajan järjestämällä tai itse hankitulla lisäeläketurvalla.

Lisätietoja

Vireillä