Työelämän kehittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto vastaa työsuojelun ja työterveyshuollon lainsäädännöstä sekä työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan kehittämisestä. 

Kehittämistä ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön strategia, hallitusohjelma sekä työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2030. Työterveyshuollon kehittämislinjauksista on tehty erillinen valtioneuvoston periaatepäätös.

Tavoitteenamme on, että työ on terveellistä ja turvallista kaikilla toimialoilla.