Kasvuohjelma kulmillasi, Kuopio

Keskiviikko 15.5.2024 klo 11.00 –  16.00

sosiaali- ja terveysministeriö

Tule vaikuttamaan alueesi terveys- ja hyvinvointialaan sekä siihen liittyvään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittavan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rooli tulee painottumaan tulevaisuudessa. Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti panostukset TKI-toimintaan vievät Suomen maailman huipulle, jonka takia rahoitusta nostetaan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Käytännön toiminnan tueksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi laaditaan toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024–2027, missä määritellään tulevaisuuden toiminnan painopisteet ja vedetään toiminnalle suuntaviivat. Ohjelman päätavoitteina on edistää suomalaisten terveys- ja hyvinvointialan yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille, vahvistaa ekosysteemien houkuttelevuutta investoinneille ja luoda maaperää uudelle liiketoiminnalle.

Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024–2027 laaditaan yhdessä eri toimijoiden kanssa maalis-kesäkuun 2024 aikana. Yhteiseen valmisteluun sisältyy viisi alueellista tilaisuutta Oulussa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Helsingissä. Alueellisissa tilaisuuksissa pääset osallistumaan toimeenpanosuunnitelman sisällön laatimiseen sekä vaikuttamaan alueesi tulevaisuuden TKI-toimintaan.

Tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskustella, vaikuttaa ja luoda uusia kontakteja eri toimijoiden kanssa. Alueellisten tilaisuuksien tavoitteena on kuulla, tehdä yhteistyötä ja käydä avointa keskustelua kattavasti eri teemoista, jotta toimeenpanosuunnitelma vastaa konkreettisesti toimijoiden tarpeeseen. Tule mukaan yhdessä määrittelemään terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittavan ohjelman toiminnan painopisteet ja suuntaviivat.
 

Aika: 15.5.2024, klo 11–16
Paikka: Kuopio (tapahtumapaikka tarkentuu)

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tilaisuuteen Webropol-lomakkeen kautta https://link.webropol.com/s/kasvuohjelmakulmillasi
Ilmoittautuminen päättyy 6.5.

Ohjelma ja tapahtumapaikka tarkentuvat lähempänä tilaisuutta.

 

Lisätietoja tilaisuudesta: 
hankepäällikkö Outi Forsström
projektisihteeri Jonna Kääriäinen (käytännön järjestelyihin liittyvät kysymykset)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] 

Kohderyhmät: kunnat, media, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet