Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)

kuvituskuva

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen ja rakenteiden uudistus.

Kaikki sote-uudistusta koskeva ajankohtais- ja valmisteluaineisto on keskitetty soteuudistus.fi-sivustolle.

Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot. 

Uudistus on osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Lisätietoja

Kari Hakari, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163642  


Kirsi Paasovaara, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Palvelujen ohjausyksikkö / OHJA 0295163012