Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus)

Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uudistus.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja.

Vahvemmat peruspalvelut ja uusi sote-rakenne

Sote-uudistuksessa palvelujen painopistettä siirretään perustasolle ja ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee.

Peruspalvelujen lisäksi uudistetaan sote-rakenteet: vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 maakunnalle. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja ohjaus uudistuvat.

Sote-uudistuksen valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustuslain reunaehdot. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. 

Sote-uudistuksen aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Uudistus on osa Antti Rinteen hallitusohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Sote-uudistuksessa perustason palveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa.

Ohjelma tähtää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen uudistamiseen ja ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Palveluja kehitetään ohjelmassa niin, että ne voidaan ottaa käyttöön hallitusohjelman mukaisessa sote-rakenteessa eli tulevissa maakunnissa.

Sote-uudistuksen tavoitteet

Sote-uudistuksen tavoitteena on

  • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille
  • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin
  • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä
  • hillitä kustannusten kasvua.

 

 

Lisätietoja

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö 0295163338  


Tuija Kumpulainen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163280  


Pasi Pohjola, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO 0295163585