Mielenterveysstrategian valmistelu

Marinin hallitus on linjannut, että Suomeen laaditaan mielenterveysstrategia. Strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Mielenterveysstrategia julkaistiin 11.2.2020.

Mielenterveysstrategian julkistamisilaisuuden muut materiaalit:

Strategian pohjalta tulevat hallitukset laativat mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta.

Mielenterveysstrategia sisältää myös itsemurhien ehkäisyohjelman.

Mielenterveysstrategiassa on viisi painopistealuetta:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen

Mielenterveysstrategian toimenpiteitä toteutetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

Mielenterveysstrategian tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä toteutetaan muun muassa osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vahvistetaan

  • psykoterapioiden ja ehkäisevien sekä hoidollisten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta perusterveydenhuollossa kaikille ikäryhmille
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyörakennetta häiriöiden tunnistamisen ja interventioiden toteuttamisen tueksi.

Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa otetaan oppilas- ja opiskeluhuollossa käyttöön yleisimpien mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvia menetelmiä.

Valtionavustukset hankkeisiin ovat haettavissa 20.1.-31.3.2020.

Lisäksi osa mielenterveysstrategian rahoituksesta kohdennetaan muihin kuin mielenterveyspalveluja kehittäviin toimenpiteisiin:

  • työelämään kuntouttavat palvelut,
  • mielenterveysosaaminen kunnissa ja
  • itsemurhien ehkäisy.

Näihin suunnattava valtionavustus tulee haettavaksi alkuvuodesta 2020.

 

 

 

Lisätietoja

Helena Vorma, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Palvelujärjestelmäyksikkö / PAL 0295163388  


Sarita Friman, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163349