Mielenterveysstrategian valmistelu

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt mielenterveysstrategian valmistelun. Strategia ulottuu vuoteen 2030 saakka. Tavoitteena on turvata mielenterveystyön jatkuvuus ja tavoitteellisuus.

Strategian pohjalta tulevat hallitukset laativat mielenterveyden toimintaohjelman, jossa määritellään hallituskauden mielenterveyspolitiikan painopisteet, toimeenpanon keinot ja välineet sekä seuranta.

Mielenterveysstrategia sisältävää itsemurhien ehkäisyohjelman. Tätä tarkoitusta varten eduskunta on antanut 300 000 euron määrärahan. 

Mielenterveysstrategian valmistelua ohjaa ohjausryhmä. Käytännön valmistelusta vastaa laaja-alainen asiantuntijaryhmä. Ryhmässä ovat edustettuina palvelujärjestelmän asiantuntijat ja mielenterveysalan järjestöt. 

Ehdotukset mielenterveysstrategian painopisteistä

Asiantuntijaryhmä on valmistellut ehdotukset viidestä painopisteestä:

  1. Mielenterveys pääomana
  2. Lasten ja nuorten mielenterveyden rakentuminen arjessa
  3. Mielenterveysoikeudet
  4. Ihmisen tarpeiden mukaiset, laaja-alaiset palvelut
  5. Hyvä mielenterveysjohtaminen 

Kaikki voivat osallistua strategian valmisteluun

Asiantuntijaryhmä järjesti keväällä 2019 sidosryhmäkuulemisia.

Otakantaa.fi-keskustelussa voi kertoa näkemyksensä siitä, millaisilla toimenpiteillä tavoitteet voidaan saavuttaa. (9.4.-5.5.2019)

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää ehdotuksista lausuntoja syksyllä 2019.

Osallistu keskusteluun #mielenterveysstrategia #mielenterveyslinjaukset #itsemurhienehkäisy

Lisätietoja

Helena Vorma, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163388  


Tuulia Rotko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163125