Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

EU:n rokotehankintayhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksyminen
STM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 2.7.2020 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00
Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
STM valtioneuvoston yleisistunto 2.7.2020 13.00