Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Maailman terveysjärjestö WHO:n hallintoneuvoston 148. kokous 18.-26.1.2021
STM valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00
Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle
STM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 14.1.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta
STM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 22.12.2020 13.00