Sosiaali- ja terveysministeriön asiat valtioneuvostossa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta
STM valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00