Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lappi satsaa iäkkäiden palveluneuvontaan ja kotikuntoutukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.1.2018 15.20
Uutinen

Toimiva kotihoito Lappiin -hanke yhdistää toimijat koko maakunnan alueella kuntarajoista riippumatta.

Tarkoitus on laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken tukea kotona asumista auttavien palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Hanke huomioi myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän palveluiden tarpeensa.

”Hankkeessa on useita pilottikohteita, joista osa on jo alkanut ja osa alkaa tämän kevään aikana. Ehkä tärkeimpiä ovat yhteisen alueellisen palveluneuvonnan ja -ohjauksen suunnittelu ja kokeilu sekä monipuoliset satsaukset kuntoutukseen”, vakuuttavat yhteen ääneen kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja projektipäällikkö Lahja Harju Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeesta.

Projektipäällikkö Lahja Harju luotsaa Toimiva kotihoito Lappiin -hanketta.

”Palvelujen rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää kuitenkin niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä. Lapin kuntien henkilöstöä osallistuu vuoden kestävään valmennukseen, jolla juurrutetaan uusia toimintatapoja ja tuetaan työssä jaksamista.”

Lapin hankkeen aikana on muun muassa tarkoitus luoda yhtenäinen kotikuntoutuksen malli maakuntaan. Keskiössä vastuullisena toimijana on ikäihminen itse – onhan hän oman elämänsä paras asiantuntija. Varhain alkava kuntoutus asiakkaan omassa arkiympäristössä pitää yllä seniorin toimintakykyä.

Kotikuntoutuksen onnistumisen edellytyksenä on, että kaikki toimijat – niin ihminen itse kuin hänen läheisensä, kotihoidon ja kuntoutuksen työntekijät ja mahdolliset vapaaehtoiset – puhaltavat yhteen hiileen ja toimivat ikäihmisestä lähtöisin olevien tavoitteiden saavuttamiseksi.  Tärkeää on myös, että tieto kulkee eri toimijoiden välillä moitteettomasti.

Teknologia apuna arjessa

Näköpuhelimen välityksellä yhteinen jumppatuokio onnistuu, vaikka välimatkaa olisi satoja kilometrejä.

Iso haaste Lapin maakunnassa ovat pitkät etäisyydet. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin vahvistaa kansalaisten luottamusta avun ja palvelujen saatavuuteen. Erilaisia jo olemassa olevia teknologisia ratkaisuja voidaan hyödyntää asiakasohjauksessa ja arjessa selviytymisessä.

Hyvä esimerkki arkea helpottavasta tekniikasta on hankkeessa mukana olevan Seniortek Oy:n kehittämä Hoivaturva-laite. Vekottimen kotoisampi nimi on kukkatolppa. Se on laite, joka seuraa yksin asuvan tai muistisairaan ikäihmisen kotona tapahtuvia asioita ilman, että henkilöön itseensä kiinnitetään mitään laitteita. Kun yksilöllisesti määritellyt valvonta-arvot ylittyvät tai alittuvat, laite tekee automaattisesti hälytyksen hoitoketjulle ja auttaja tulee tarkistamaan tilanteen ja avun tarpeen.

Eräs omainen kiittelikin laitetta seuraavasti: ”Äiti oli lähtenyt yöllä wc:hen, mutta oli vahingossa mennytkin ovesta ulos, eikä ollut osannut tulla takaisin. Kukkatolppa oli tehnyt hälytyksen, ja turva-auttaja oli käynyt äidin palauttamassa kotiin nukkumaan."

Hyväksi havaittu on myös Sentina Oy:n Sävelsirkku-sovellus. Se on muistelu- ja musiikkisovellus, joka rakennetaan jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti. Sen auttaa kuvien ja videoiden avulla muistelemaan menneitä, kuunnella tuttuja lauluja, pitää tietovisoja tai vaikka tehdä alaraajojen lihasvoimaharjoituksia. Sovellusta voidaan käyttää yhtä lailla ryhmille kuin yksittäisille asiakkaille. Myös Postin kotipalvelujen työntekijöitä on koulutettu Sävelsirkun käyttäjiksi, ja he auttavat palvelun käyttämisessä asiakkaan kotona.

Lapin hankkeessa kokeillaan myös Arctic Connectin Oy:n videoneuvotteluyhteyttä – kotoisammin näköpuhelinta - ikäihmisen ja omaisen välillä. Sitä on kommentoitu hankkeen sivuilla olevassa onnistumisten arkussa seuraavasti:

"Oikein kiva olla yhteydessä näköpuhelimella äidin kanssa. Mieheni ja poikanikin ovat jutelleet. Tämä on hyvä kun asun täällä 400 km:n päässä. Taas illalla soitan. Kiitos, että autatte tässä hommassa." – Omainen


HANKE JA SEN TEKIJÄT

Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeessa ovat mukana kaikki Lapin maakunnan 21 kuntaa, kuntayhtymät sekä Lapin yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukana on edellä mainitut 4 yksityistä.

Hanketta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankkeen keskeisiä henkilöitä ovat kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö ja projektipäällikkö Lahja Harju sekä sen kehittäjätyöntekijät.

Tärkeä rooli on myös muutosagentilla. Lapin uutena muutosagenttina on juuri aloittanut Johanna Lohtander.

Muutosagentti rakentaa yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa kotona asumista ja omaishoitoa tukevaa palvelujärjestelmää, joka huomioi Lapin alueen erityispiirteet. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hän tekee yhteistyötä ja verkostoituu eri kuntien, kuntayhtyminen, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa sekä vanhusneuvostojen, kuntalaisten ja asiakkaiden kanssa.

Toimiva kotihoito Lappiin on yksi niistä alueellisista hankkeista, jotka ovat saaneet rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön johtamasta koti- ja omaishoidon uudistuksen kärkihankkeesta (I&O-kärkihanke).

Teksti ja alin kuva: Elina Salmi

Tämä artikkeli on vapaasti eri medioiden jatkokäytettävissä ja hyödynnettävissä. Muistakaa mainita lähde (stm.fi) ja kirjoittaja.

Lue lisää

Hyvät käytännöt I&O alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun