Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

STM rahoittaa 12:ta sosiaalityön yliopistotasoista tutkimusta vuonna 2023

1.6.2023 13.13
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi nyt neljättä kertaa rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoisille tutkimushankkeille. Vuonna 2023 rahoitettavat tutkimushankkeet vahvistavat sosiaalityön tutkimusperustaista työkulttuuria ja huomioivat hyvinvointialueet sosiaalihuollon keskeisenä toimintaympäristönä. Avustusta myönnettiin 12 hankkeelle yhteensä 4,88 miljoonaa euroa.

STM:n ohjeet ja suositukset: Ohje mielenterveys- ja päihdelainsäädännön muutoksista

1.6.2023 10.55
STM
Sosiaali- ja terveysministeriön ohje täsmentää mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä koskevan uudistuksen toimeenpanoa.

Selvitys: Päihde-, mielenterveys- ja asumisen palveluilla ja riittävällä sosiaaliturvalla voidaan ehkäistä tarvetta selviytyä vastikkeellisella seksillä

31.5.2023 9.00
STM
Yhteiskunnalliset ja rakenteelliset tekijät kuten köyhyys, asunnottomuus ja päihteidenkäyttö korostuvat asiantuntijahaastatteluihin perustuvassa selvityksessä vastikkeellisesta seksistä ja sen käytöstä selviytymiskeinona. 

Valtio korvaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä harjoittelukustannuksia

25.5.2023 14.07
STM
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritetään harjoittelukorvauksen suuruus, joka on 36 euroa jokaiselta harjoitteluviikolta. Asetuksen on määrä tulla voimaan 1.6.2023.

Tutkimus: Naiset sijoittuvat jo työuran alussa miehiä alemmas hierarkiassa

25.5.2023 9.32
STM
Asiantuntijoita hybridipalaverissa. Kolme työntekijää neuvotteluhuoneessa, kolme työntekijää etäyhteydellä mukana. Kaikki kuuntelevat keskittyneenä kuvan ulkopuolelle jäävää henkilöä.
Naisten ja miesten keskiansioiden ero on Suomessa hieman alle 16 prosenttia koko työmarkkinoilla. Eron taustalla vaikuttaa osaltaan työelämän työnjako miesten ja naisten välillä. Tutkimustulosten mukaan naiset sijoittuvat jo työuran alussa miehiä alemmille hierarkiatasoille ja palkkaryhmiin. Tutkimus on osa samapalkkaisuusohjelmaa 2020-2023.

Sote-neuvottelukunnan kokous 11.5.2023: Uudistusohjelmien ja uuden hallitusohjelman yhteensovittaminen olennaista

12.5.2023 12.49
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan jaostorakenne ja keskusteltiin jaostojen ajankohtaisista asioista. Lisäksi linjattiin syksyn 2023 hyvinvointialueneuvottelujen suuntaviivat.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri