Etsimääsi sivua ei valitettavasti löydy kyseisellä kielellä.

STM julkaisee hallitusneuvotteluihin toimittamansa aineistot

25.5.2023 10.31
STM
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee verkkosivuillaan aineistot, jotka sen on toimittanut hallitusneuvottelijoiden käyttöön. 

Visiotyö osoittaa lastensuojelun uudistustarpeet

16.5.2023 15.09
STM
Lastensuojelun tulevaisuuden visio ja strategiset painopisteet sen saavuttamiseksi ovat valmistuneet. Visio kiteytyi yhdeksi lauseeksi: Lapsi ja hänen läheisensä voivat luottaa lastensuojeluun ja sen vaikuttavuuteen.

Valtio korvaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyviä harjoittelukustannuksia

25.5.2023 14.07
STM
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella määritetään harjoittelukorvauksen suuruus, joka on 36 euroa jokaiselta harjoitteluviikolta. Asetuksen on määrä tulla voimaan 1.6.2023.

Sote-neuvottelukunnan kokous 11.5.2023: Uudistusohjelmien ja uuden hallitusohjelman yhteensovittaminen olennaista

12.5.2023 12.49
STM
Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kokouksessa hyväksyttiin neuvottelukunnan jaostorakenne ja keskusteltiin jaostojen ajankohtaisista asioista. Lisäksi linjattiin syksyn 2023 hyvinvointialueneuvottelujen suuntaviivat.

Sidosryhmiä kuultiin WHO:n pandemiasopimuksen neuvotteluista

26.4.2023 14.08
STM
WHO:n lippu
Suomi osallistuu uuden kansainvälisen pandemiasopimuksen valmisteluun. Suomen tavoitteena on, että sopimuksella parannetaan globaalia terveysturvallisuutta. Suomi kuitenkin korostaa valtioiden omaa vastuuta terveysturvallisuudesta ja siihen varautumisesta.

Lääkeasioiden uudistusta tulee jatkaa tulevina vuosina

21.4.2023 12.00
STM
Yhteenvetomuistio kuvaa kauden 2019-2023 aikana tehtyä työtä ja linjaa, miten kehittämistyötä tulisi jatkaa. Muistion on laatinut lääkeasioiden uudistuksen poikkihallinnollinen koordinaatioryhmä.

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Krista Kiuru
Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri