Arvot ohjaavat sosiaali- ja terveysministeriön työtä

Sosiaali- ja terveysministeriön konsernin arvot ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus.

Oikeudenmukaisuus: 

"Olemme sitoutuneet ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja mahdollisuuksien tasa-arvoon sekä arvoihimme pohjautuvaan eettiseen ja vastuulliseen toimintaan ja päätöksentekoon. Toimintaamme ohjaa aito ymmärrys ihmisten erilaisista tarpeista."

Rohkeus:

"Olemme yhteiskunnallisen uudistuksen moottori. Priorisoimme toimintaamme ja teemme kipeitäkin valintoja toiminnan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi."

Avoimuus:

"Teemme verkostomaista luottamukseen ja aktiiviseen vuoropuheluun perustuvaa yhteistyötä. Ilmaisemme kantamme entistä varhaisemmin ja selkeämmin, mutta olemme valmiita muuttamaan sitä, kun saamme uusia näkökulmia vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa."

Lisätietoja

Riikka Pellikka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163659