Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tiedottavat
Omais- ja perhehoitouudistusten vaikutuksia arvioidaan vuonna 2018

Sosiaali- ja terveysministeriöValtiovarainministeriö 19.12.2017 16.07
Tiedote 199/2017

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee valtiovarainministeriön kanssa omais- ja perhehoidon seurantaa vuodelle 2018. Tarkoituksena on selvittää, kuinka eri maakunnissa on toimeenpantu omais- ja perhehoitolakeja. Lisäksi analysoidaan omaishoidon laajuutta ja kattavuutta ja tehdään selvityksiä omais- ja perhehoidon kehityksestä ja kustannuksista sekä omais- ja perhehoitajien kokemuksista.

Omais- ja perhehoitoa on uudistettu viime vuosien aikana. Tavoitteena on ollut parantaa omaishoidon houkuttelevuutta ja tukea omaishoitajien jaksamista. Tätä varten kuntien valtionosuuksiin on lisätty omaishoidon tukemiseen 75 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2016 ja perhehoitoon 20 miljoonaa euroa vuosittain vuodesta 2017 eteenpäin.

Heinäkuusta 2016 alkaen omaishoidon tukea saaneille omaishoitajille on tarjottu hyvinvointi- ja terveystarkastukset. Lisäksi he ovat saaneet vähintään kaksi vuorokautta vapaata kuukaudessa. Myös ilman omaishoidon sopimusta omaistaan hoitavat ovat voineet saada vapaapäiviä sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa. Vuoden 2018 alusta alkaen omaishoitajille tarjotaan myös valmennusta ja koulutusta.

Näiden uudistusten lisäksi omaishoitoa halutaan edelleen vahvistaa. Hallituksen kärkihankkeena toteutettavassa koti- ja omaishoidon uudistuksessa luodaan konkreettisia toimintamalleja, jotka vahvistavat omaishoitoa vaihtelevissa tilanteissa. Esimerkiksi erilaisten lyhytaikaisten sijaishoitojärjestelmien, kuten kiertävien perhehoitajien, ja vertaistuen avulla voidaan tukea omaishoitajien jaksamista.

Seurannan ensimmäiset tulokset ovat käytettävissä keväällä 2018.

Lisätietoja

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029 516 3006, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, STM, p. 0295 163 549, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
finanssineuvos Tanja Rantanen, VM, p. 0295 530 338, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Tietoa omaishoidosta

  • Omaishoito on hoitomuoto, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista
  • Vuonna 2016 omaishoidettavia oli 46 101, joista 67 prosenttia oli yli 65-vuotiaita. Omaishoitosopimuksen tehneitä henkilöitä oli 44 152, joista 57 prosenttia oli iäkkäitä.
  • Noin 350 000 ihmistä toimii eri tavoin omaishoitajina.
  • Kunta vastaa omaishoidon tuen palkkioista. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on 392 euroa kuukaudessa.

Lue lisää omaishoidosta