Keski-Pohjanmaalla on saavutettu lakiuudistuksen tavoite iäkkäiden omaishoidosta

Sosiaali- ja terveysministeriö 3.11.2016 12.00
Uutinen

Keski-pohjanmaa on jo saavuttanut lakiuudistuksen tavoitteen omaishoidon määrästä iäkkäillä. Kotihoitoa alueella on edelleen kehitettävä siten, että myös paljon apua tarvitsevat voivat jatkossa useammin asua kotona. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän aluevertailun mukaan maakunnassa kaivataan lisää teknologian hyödyntämistä kotihoidossa.

Vuonna 2030 Keski-Pohjanmaalla on 3 900 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä, joten uusia ratkaisuja tarvitaan nykyisten palvelujen rinnalle. Keski-Pohjanmaalla perhehoito on lähdössä käyntiin. Alueella toimii perhehoidon koordinaattori ja uusia perhehoitajia on jo valmennettu. Toiminta on lähtenyt käyntiin lyhytaikaisella perhehoidolla.  

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Keski-Pohjanmaalla muutosagenttina toimii Liisa Ahonen. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

”Keski-Pohjanmaa on ottanut hienoisen varaslähdön, sillä 1.1.2017 aloittaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on muodostettu integroidut kokonaisuudet. Ikäihmisten palvelut ovat saman johdon alaisuudessa ennakoivista palveluista saattohoitoon”, muutosagentti kertoo.

”Lähivuosien kehittämisen keskiössä on ikäihmisen toimintakykyisyyden tukeminen. Kotona pärjäämisen tukena ovat mm. asiakasohjaustoiminta, kuntouttava asiakastyö ja kotihoidon kuntoutumisyksikkö, joista kaikista on jo hyvää näyttöä. Toinen painopistealue on omais- ja perhehoidon kehittäminen aidoksi vaihtoehdoksi kaikenikäisten lyhyt- tai pitkäaikaishoivan tarpeeseen.”

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]
projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]
tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]
muutosagentti Liisa Ahonen, Soite, p. 040 4892 131, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa