Neuvottelukunnan asettaminen STM/2023/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtakunnallisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.6.2023-31.5.2027

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, p. 029 5163215

Asia

KOKOONPANO: Puheenjohtaja: osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom, sosiaali- ja terveysministeriö Varapuheenjohtaja: johtaja Eveliina Pöyhönen, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet: neuvotteleva virkamies Mikko Horko, sosiaali- ja terveysministeriö varajäsen hallitussihteeri Pekka Paaermaa, sosiaali- ja terveysministeriö budjettineuvos Jukka Mattila, valtiovarainministeriö varajäsen budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö hallitussihteeri Eeva Vartio, työ- ja elinkeinoministeriö varajäsen erityisasiantuntija Eveliina Vainikka, työ- ja elinkeinoministeriö osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula, Kansaneläkelaitos varajäsen oikaisuvaatimuskeskuksen puheenjohtaja Jenni Mäkelä, Kansaneläkelaitos tutkimuspäällikkö Jussi Tervola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos varajäsen tutkimuspäällikkö Minna Kivipelto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aikuissosiaalityön päällikkö Anne Qvist, Helsingin kaupunki varajäsen johtava sosiaalityöntekijä Johan Ehrman, Helsingin kaupunki palvelualuepäällikkö Sami Salmijärvi, Varsinais-Suomen hyvinvointialue varajäsen sosiaalityön johtaja Soile Merilä, Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastuualuejohtaja Elina Anttila, Pirkanmaan hyvinvointialue varajäsen palvelupäällikkö Mari Selin-Kivenvuori, Pirkanmaan hyvinvointialue toimialuejohtaja Leena Mämmi-Laukka, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue varajäsen sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koivisto, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue erityisasiantuntija Olli Riikonen, Suomen Kuntaliitto ry varajäsen johtaja Sanna Lehtonen, Suomen Kuntaliitto ry erityisasiantuntija Anna Järvinen, Soste ry varajäsen johtava asiantuntija Esa Iivonen, Soste ry

Esitys

Valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunnan toimikaudeksi 15.6.2023-31.5.2027

Vaikutukset

Neuvottelukunnan jäsenille ja varajäsenille maksettavien palkkioiden ja korvausten perusteista päättää sosiaali- ja terveysministeriö ja ne maksetaan ministeriön toimintamenoista momentilta 33.01.01.01.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio