Valtion varallisuuden luovuttaminen STM/2021/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 10.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtion varallisuuden luovuttaminen: Komission lahjoitus koronavirusinfektion diagnostiikan ja seulonnan tehostamiseksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Koronavirusdiagnostiikan ja -seulonnan tehostamiseksi EU:n komissio on tehnyt jäsenvaltioiden tukemiseksi hankintasopimuksen, jolla hankitaan yli 20 miljoonaa pikatestiä. Hankinta on rahoitettu Hätäapuvälineen kautta. Suomelle allokoitu osuus on 250.000 pikatestiä, joiden yhteenlaskettu arvo on tämänhetkisen sopimushinnan mukaan noin 1.875.000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on allekirjoittanut sopimuksen (SANTE/2020/C3/082-DC-FI) lahjoituksen vastaanottamisesta 29.3.2021 ja toimitus tapahtuu viikolla 15. Ehdotetulla päätöksellä sosiaali- ja terveysministeriö oikeutetaan luovuttamaan pikatestit vastikkeetta sairaanhoitopiireille ja Ahvenanmaan maakunnan keskussairaalalle sekä Puolustusvoimille sosiaali- ja terveysministeriön määräämin ehdoin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää valtion irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta liitteessä ehdotetun mukaisesti
Vaikutukset
Julkisella sektorilla pikatestejä on hyödynnetty toistaiseksi vain muutamissa sairaanhoitopiireissä (Kainuun sote sekä Lapin, Länsi-Pohjan, Pohjois-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit). Testausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän valmistelun pohjalta ehdotetaan, että lahjoituserää jaetaan edelleen edellä mainittuihin sairaanhoitopiireihin niiden ilmoittaman tarpeen ja käytön mukaan ja jakelua laajennetaan kaikkiin muihinkin sairaanhoitopiireihin niiden kiinnostuksen ilmausten ja tilausten mukaan. Lisäksi testejä ehdotetaan lahjoitettavaksi Puolustusvoimille, jossa on jo tehty päätös pikatestien käyttöön siirtymisestä. Pandemia jatkuu maailmanlaajuisena, eikä välitöntä laantumista ole näköpiirissä Suomessakaan. Antigeenitestien nopealla jakelulla sairaanhoitopiirien kautta terveydenhuollon yksiköihin voidaan paitsi suoraan lisätä testauskapasiteettia, myös nopeuttaa vastauksen saamista ja tehostaa seulontatoimintaa altistustilanteissa esim. työpaikoilla, kouluissa, asuntoloissa ja palveluasumisen yksiköissä. Länsirajalla pikatestit ovat jo käytössä, mutta niiden käyttöä on perusteltua laajentaa myös muille raja-asemille. Vastikkeetta luovutettavan omaisuuden arvo on noin 1.875.000 euroa. Omaisuuden luovuttamiseen vastikkeetta on valtioneuvoston ja Tasavallan presidentin toteamissa poikkeusoloissa ihmisten hengen ja terveyden suojeluun liittyvä tärkeä periaatteellinen syy.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen