Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2021 10.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta (HE 32/2021 vp; EV 35/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 32/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus suhteuttaa lain perusteella annettavissa asetuksissa rajoitukset kunkin alueen vallitsevaan epidemiatilanteeseen ja tarvittaessa rajoitukset tulee asettaa eriytetysti maakuntaa pienemmälle alueelle. 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa lain perusteella annettavissa asetuksissa huomioon eri ravintolatyyppien (ravitsemisliikkeet, joiden pääasiallisena ravitsemistoimintana on tarjota maksusta alkoholijuomia sekä muut ravitsemisliikkeet) sekä sisä- ja ulkotilojen erilaiset riskiprofiilit ja vähäriskisempään toimintaan suunnataan kevyempiä aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia. 3. Eduskunta edellyttää, että rajoituksista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä kompensoidaan ravitsemisliikkeille.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen