Hyppää sisältöön
Media

Yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen erillisrahoitus – terveyden tutkimuksen rahanjaot vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2020 10.49
Tiedote

Hallitus haluaa laajentaa valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen. Vastaavanlainen rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on ollut käytössä jo pitkään. Laajentamisen tavoitteena on vahvistaa tutkimusperustaista toimintakulttuuria sosiaalityössä.

Muutos tehtäisiin lisäämällä sosiaalihuoltolakiin uusi pykälä yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö voisi myöntää vuosittain rahoitusta tutkimushankkeille, joiden arvioidaan sopivan yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa. Painoalueista ja tavoitteista säädettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, ja ne valmisteltaisiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa arviointiryhmässä, joka myös seuraisi hankkeiden toteutumista.

Vuonna 2020 yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen varattaisiin uutta rahoitusta 4 miljoonaa euroa, jolloin se ei vaarantaisi nykyisen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusta, vaan säilyttäisi sen samalla tasolla kuin edellisten vuosien budjettiesitysten mukainen rahoitus on ollut.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 6.2.2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian keväällä 2020.

Terveydenhuollon tutkimusrahat jakautuminen vahvistettu vuosille 2020-2023

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakautumisesta erityisvastuualueittain. Päätös rahoituksen jakautumisesta on voimassa neljä vuotta kerrallaan. Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden tavoittamisen toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen.

Terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen on varattu 21 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä vastaa aiempien vuosien budjettiesitysten mukaista rahoituksen tasoa.

”Olen iloinen, että pitkään odotettu uudistus etenee eduskuntaan. Valtion tutkimusrahoituksen lisäksi perusterveydenhuollon ja sosiaalityön tutkimusta tuetaan myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta. Ohjelman yhtenä tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta muun muassa lisäämällä käytännön tutkimusta ja laajentamalla tutkimus- ja kehittämistoimintaa osaksi arkityötä”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Lisätietoja
sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295 163 492
hallitussihteeri Laura Terho, p. 0295 163 550
ylilääkäri Kaisa Halinen, p. 0295 163 154 (terveydenhuollon tutkimusrahoitus)

Sivun alkuun