Hyppää sisältöön
Media

Yli miljoona euroa valtionapua erityisen tuen tarpeessa olevien auttamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2016 11.30 | Julkaistu suomeksi 11.10.2016 klo 11.47
Tiedote 165/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tahdon mukaisesti jakanut 1 100 000 euroa valtionapua kuudelle ruohonjuuritason hankkeelle erityisen tuen tarpeessa olevien auttamiseksi.

Rahoitusta saavat hankkeet ovat valtakunnallisia, ja niissä tehdään välitöntä asiakastyötä matalan kynnyksen periaatteella. Apua tarjotaan eduskunnan tahdon mukaisesti sellaisille asiakasryhmille, jotka helposti jäävät ilman muuta tukea.

Yli 40 paikkakunnalla toimiva, ruoka- ja muuta aineellista apua antava Samaria rf sai 765 000 euroa ruoanjakelutoimintaan. Avustusta kohdennetaan muun muassa toiminnassa välttämättömien kylmäkuljetusautojen hankintaan ja kuljetuskuluihin. Samarian lisäksi työhön osallistuu ja määrärahaa kohdentuu 19 muulle yhdistykselle. Ruoka-apua saavat ovat pääosin pitkäaikaistyöttömiä ja heidän perheitään, päihde- ja mielenterveysongelmaisia, asunnottomia, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria sekä maahanmuuttajia. Ruoka-avun lisäksi osa järjestöistä tarjoaa lapsille ja nuorille leirejä.

A-klinikkasäätiön koordinoima ja viiden eri yhdistyksen toteuttama etsivän työn verkoston asiakkaiden tukihanke Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Salossa sai 46 000 euroa. Asiakkaat ovat sekä nuoria että aikuisia päihdeongelmaisia, mielenterveys- ja päihdeongelmaisia äitejä ja heidän perheitään sekä asunnottomia mielenterveys- ja päihdeongelmaisia naisia, jotka jäävät tavallisten palvelujen ulkopuolelle. Hankkeella tavoitellaan parannusta näiden ihmisten elämänhallintaan ja elämänlaatuun tarjoamalla heille muun muassa ruoka- ja kodinhoitokursseja, mahdollisuuksia osallistua hyvinvointi- ja liikuntaryhmiin, elintarvike- ja kodin perustarvikekasseja, helpotusta liikkumiseen ja asiointiin sekä kannustinpalkkioita.

Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoima Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT-verkosto) sai 10 000 euroa rikostaustaisten asumispakkaus -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuu 10 yhdistystä. Avustus käytetään vapautuvan vangin ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaan asumispakkauksiin, jotka sisältävät kodinperustamisen perustarvikkeita kuten peiton, tyynyn, liinavaatteita ja kodin siivousvälineitä. Toiminta keskittyy Helsinkiin, Espooseen, Turkuun, Tampereelle, Raumalle, Jyväskylään, Kuopioon ja Joensuuhun.

Nuorten ystävät ry sai 80 000 euroa lastensuojelun ja kotouttamissuunnitelman piirissä olevien lasten ja nuorten harrastusten sekä ryhmämuotoisen toiminnan tukemiseen. Eri puolilla Suomea toteutettavassa hankkeessa neljä yhdistystä tukee lasten ja nuorten harrastuksia suoralla rahallisella tuella. Tuki jaetaan joko lasten tai nuorten itsensä tai heidän lähipiirinsä tekemien hakemusten perusteella suoraan ilman hallintokuluja esimerkiksi harrastevälineisiin ja harrastuksiin liittyviin maksuihin. Tavoite on saada noin 200 lapselle tai nuorelle oma harrastus.

Suomen Romanifoorumi sai koordinoimaansa ja kuuden yhdistyksen toteuttamaan ”Parempi huominen” -hankkeeseen 58 000 euroa. Hankkeessa parannetaan ulkomailta Suomeen muuttaneiden romanilasten ja -nuorten harrastusmahdollisuuksia ja siten ehkäistään syrjäytymisvaaraa. Avustus käytetään harrastusvälineiden hankintoihin, liikuntakerhojen ohjaajan palkkioihin sekä vakuutuksiin ja lisenssimaksuihin.

Suomen Ice-Hearts ry sai koordinoimansa ja seitsemän yhdistyksen toteuttaman toimintamallinsa edistämiseen 139 000 euroa. Toimintamallissa tehdään pitkäkestoista, ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla. Joukkueet kootaan moniammatillisesti yhteistyössä sosiaalitoimen lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Joukkueisiin valitaan lapsia, joiden kehitys aiheuttaa laaja-alaista huolta ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Avustus kohdennetaan ohjaajan palkkakuluihin ja lasten harrastusmenoihin.

Taustalla eduskunnan tahto auttaa erityisen tuen tarpeessa olevia

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2016 talousarvioon 1 100 000 euroa valtakunnalliseen toimintaan, joka kohdistuu erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden auttamiseen. Erityisen tuen tarpeessa ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja heidän perheensä, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja asunnottomat. Eduskunnan tahdon mukaisesti määrärahaa sai käyttää myös syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien suoraan tukemiseen.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 0295163204 (paikalla 11.10.2016)
Neuvotteleva virkamies Elina Palola, p. 02951 63595

Sivun alkuun