Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus ja Hätäkeskuslaitos tiedottavat:
Yhteinen toimintaohje selkeyttää vastuita lastensuojelun luvattomissa poissaoloissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 12.01
Tiedote 78/2022

Sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus ja Hätäkeskuslaitos ovat koonneet eri toimijoille taulukkomuotoisen ohjeen sijaishuoltopaikasta luvatta poissa olevan lapsen palauttamiseksi. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on ollut mukana työskentelyssä. 

Ohjeistuksen tavoitteena on selkeyttää eri toimijoiden vastuita ja käytänteitä tilanteessa, jossa lapsi on poistunut luvatta sijaishuoltopaikastaan perhekodista tai lastensuojelulaitoksesta tai jättänyt palaamatta sinne. 

Taulukko ja sen lukuohje on tarkoitettu avuksi poliisin, hätäkeskuksen, sosiaalitoimen ja sijaishuoltopaikan edustajille. 

”Sijaishuoltopaikastaan luvatta poistuneiden tai sinne palaamatta jättäneiden lasten palauttamiseen liittyvä prosessi on näyttäytynyt haastavana. Taustalla vaikuttaa usein eri toimijoiden yhteisten käsitteiden puute sekä tiedon puute toisen toimijan työtä ohjaavasta lainsäädännöstä. Tällä yhteisellä ohjeella halutaan vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevan lapsen oikeutta turvaan, kirkastamalla toimintakäytäntöjä ja -vastuita”, toteaa asiantuntija Julia Rosberg sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Toimijoiden vastuut ja käytänteet kuvattu kolmen eri tilanteen avulla

Taulukossa on kuvattu kolme erilaista lähtötilannetta sekä eri toimijoiden vastuut ja käytänteet näissä tilanteissa. 

Ensimmäisessä tilanteessa sijaishuoltopaikan edustaja tekee havainnon luvatta sijaishuoltopaikastaan poistuneesta tai sinne palaamatta jättäneestä lapsesta. Toisessa tilanteessa havainnontekijä on lapsen vanhempi tai muu henkilö, kolmannessa poliisi. 

”Pidän tärkeänä, että eri toimijoiden tehtävät ja valtuudet on nyt selkeästi kirjattu auki, sillä viranomaisen toiminnan tulee perustua lakiin”, sanoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta. 

Vaaratilanteissa on otettava viipymättä yhteys hätäkeskukseen

Lukuohjeessa on kuvattu myös toimintaohje silloin, jos tiedossa on konkreettinen ja akuutti lapsen tai muiden ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaava vaara. Tällöin poissaolevasta ja vaarassa olevasta lapsesta tulee ilmoittaa viipymättä hätäkeskukseen.

”Kaikki poistunutta tai palaamatta jäänyttä lasta koskevat asiat eivät kuulu hätäkeskuksen käsiteltäväksi, mutta kynnystä hätänumeroon soittamiseksi ei pidä silti tehdä liian korkeaksi. Hätäkeskuspäivystäjä arvioi ilmoittajalta saamiensa tietojen perusteella sen, mille viranomaiselle lasta koskeva tehtävä välitetään. Tämän vuoksi on tärkeää vastata hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Rauhallisella, oikeaan tilannearvioon perustuvalla yhteistoiminnalla pystymme tukemaan lapsen ja hänen parissaan toimivien henkilöiden turvallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla niin akuuteissa kuin kiireettömissäkin tilanteissa”, toteaa toimialapäällikkö Juha Suominen Hätäkeskuslaitoksesta.

Lisätietoja

asiantuntija Julia Rosberg, STM, [email protected]
poliisitarkastaja Konsta Arvelin, Poliisihallitus, [email protected]
toimialapäällikkö Juha Suominen, Hätäkeskuslaitos, [email protected]

Sivun alkuun