Hyppää sisältöön
Media

Vuoroasumisen toimenpidesuunnitelman palautteessa korostettiin muun muassa vammaisten ja erityislasten oikeuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2022 12.53
Tiedote

Lasten vuoroasumisen toimenpidesuunnitelma käsittelee sosiaaliturvan, sivistyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä siten, että lasten vuoroasumistilanteet sekä muut lasten kahden kodin tilanteet huomioitaisiin paremmin. 

Toimenpidesuunnitelma sisältää ehdotuksia erityisesti lasten ja perheiden parissa työskentelevien ammattilaisten kouluttamiseksi ja ohjeistusten kehittämiseksi lasten kahden kodin tilanteissa. Lisäksi suunnitelman tehnyt työryhmä esittää vuoroasumisen huomioimista sosiaaliturvauudistuksessa ja sote-uudistuksen toimeenpanossa.  

Toimenpidesuunnitelmasta pyydettiin talvella 2021-2022 lausuntopalautetta. Palautteen antajat vastasivat kahdeksaan kysymykseen, jotka käsittelivät suunnitelman eri osa-alueita. Palautteen antaminen oli mahdollista lausuntopalvelu.fi:ssa. Lausuntoja saatiin noin 45 kappaletta.

Lausunnoissa toistui lapsen edun ensisijaisuus sekä lapsen ja molempien vanhempien välisen suhteen ja yhteisen arjen turvaamisen tärkeys. Lausunnoissa kannatettiin vuoroasumisen huomioimista yhtenä lainsäädännöllisenä lähtökohtana. Samalla muistutettiin, että lainsäädäntöä kehitettäessä tulisi huomioida myös tilanteet, joissa lapsi ei vuoroasu.

Toistuvin kritiikin aihe oli, että toimenpide-ehdotukset jäivät liian yleisluontoisiksi.


Priorisoitavat toimenpiteet

Lausunnoissa korostettiin erityisesti vammaisten ja erityislasten huomioimista ja heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa toteutumista. Priorisoitavana toimina nähtiin myös asumistuen uudistaminen sekä elatusapuohjeen päivittäminen. Myös koulukyytien mahdollistaminen kahdesta kodista nousi esille useassa lausunnossa.

Uuden vammaispalvelulain luonnoksessa esitetään mm. esteettömän asumisen tuki -nimistä palvelua, jota voitaisiin myöntää vuoroasumistilanteissa lapsen virallisen asuinpaikan lisäksi toisen vanhemman asuntoon. Hallituksen on tarkoitus antaa lakiluonnos eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2022.

Hyvinvointialueiden sote-ammattilaisille tuotetaan kansallista materiaalia kahden kodin tilanteiden huomioimiseen alkuvuonna 2023, kun sosiaali- ja terveyspalveluissa on siirrytty uuteen järjestämisrakenteeseen. 

Sosiaaliturvauudistuksessa toimenpide-ehdotuksia tarkastelee mm. uusi Lasten ja perheiden sosiaaliturva ja palvelut -työryhmä.  

Tutustu toimenpidesuunnitelmaan kokonaisuudessaan:

Lisätietoja:

johtaja Liisa Siika-aho, p. 0295 163 085, [email protected]

Sivun alkuun